Inspektoři provedli v červnu 2018 na místě šetření a zjistili, že koryto náhonu, do kterého běžně teče voda z řeky Úhlavy, bylo v tu dobu v délce minimálně 600 metrů zcela vyschlé. Našli v něm 35 mrtvých mihulí.

Opravovali jez

Důvodem vypuštění náhonu byla oprava jezu, nad kterým náhon vytéká z Úhlavy. „V Nýrsku provádíme havarijní opravu hrazení stavidel pohyblivého jezu, při které bylo zapotřebí vypustit nadjezí. V důsledku toho část vodních živočichů v nadjezí uhynula, což nás samozřejmě velice mrzí, ale v rámci přípravy havarijní opravy jsme zajistili a učinili veškeré možné kroky k tomu, abychom v maximální možné míře takovou situaci eliminovali,“ uvedl tehdy mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

„Není pochyb, že k úhynu mihulí došlo kvůli tomuto snížení hladiny řeky Povodím Vltavy. Zjistili jsme, že práce na jezu prováděl státní podnik bez potřebné výjimky, která by ho opravňovala zasáhnout do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Tuto výjimku uděluje krajský úřad, Povodí Vltavy o ni nepožádalo,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Při posuzování míry závažnosti přestupku inspektoři vyhodnotili počet uhynulých kusů jako velmi vysoký. A dále vzali v potaz to, že státní podnik zabývající se správou povodí si musí být vědom povinností stanovených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. „Na druhou stranu jsme zohlednili, že k zásahu došlo při správě vodního díla, tedy činnosti společensky prospěšné. I přesto to byl přestupek velmi závažný,“ řekla Horčicová. Sankce je pravomocná.

Sušické slavnosti 2019.
PODÍVEJTE SE: Náměstí roztancoval Ztracený i Abraxas