close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Deník na návštěvě

"Na počátku nového roku připravujeme foto noviny, do kterých vybíráme 120 snímků z akcí v šesti vesnicích naší obce za předchozí rok. Je vždy složité rozhodovat, co nechat otisknou, a který snímek vyřadit. Proč je to problém? Protože v obci je řada aktivních spolků a k tomu šikovní občané chtějí udělat radost různými akcemi svým sousedům, dětem a přátelům," uvedl starosta Chanovic Petr Klásek.

Seznam pravidelných akcí je za rok minimálně na dvě popsané stránky, například: Novoroční vyhlídka z rozhledny, Chanovický Betlém ve skanzenu, pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví, Tříkrálová sbírka, Tesařský ples, Virtuální univerzita třetího věku, besedy na regionální témata, turnaj v pinčesu, Sportovní ples, Masopustní průvod, Velikonoční rukodělný seminář na zámku, dětská maškarní veselice, dospělácká maškaráda, Andělská veselice, turnaj ve voleném mariáši, pouť ke svatému Vojtěchu v Újezdu, stavění májí a pálení čarodějnic, zahájení turistické a výstavní sezóny u zámku, Na kole okolo Chanovic, … A to je výčet jen k počátku měsíce května.

Chuť k práci

"Důležitá je chuť lidí věnovat svůj čas na konání společných činností. Fungují zde spolky s historickou pamětí. V obci máme pět sborů dobrovolných hasičů. Ten chanovický byl založen již v roce 1889. Další uskupení mají myslivci, včelaři, sportovci, kynologové či kulturně vzdělávací spolek Panoráma. Za setkáváním členů těchto spolků jsou stovky brigádnických hodin. Stovky hodin strávených u hlavních zájmových zaměření," sdělil Klásek.

Když je třeba chystán Dětský den v Holkovicích, tak na scénáři, přípravě, organizaci a následném úklidu se podílí většina lidí z vesnice. Podobně je to při akcích jako Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale v Dobroticích, Memoriál Fr. Pavlovského a J. Smitky ve fotbale, Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen pořádané místními myslivci nebo Memoriál L. Duchoně v hasičském sportu v Defurových Lažanech. Mnohé z výše uvedených akcí se již konají po dvacáté po třicáté.

Léto začíná již tradičním Dnem řemesel aneb přehlídkou řemeslných dovedností Plzeňského kraje. Tento den přivádí do naší obce tisíce návštěvníků a stovky předvádějících řemeslníků a doprovodných umělců. Bez spolupráce zhruba stovky pořadatelů by se tato oslava řemeslné zručnosti a pracovitosti našich předků nedala pořádat. V letním období je pořádáno Kulturní léto, v roce 2020 to byl již 26. ročník. A to díky součinnosti školy, spolku Panoráma, klatovského muzea, brigádníků a obce. Jsou pořádány koncerty, výstavy, tvůrčí semináře, tematická setkání či kulinářské kurzy.

"Musím zmínit spolupráci s našimi mladými studenty z obce. Loni jich opět více než dvacet pět chodilo na brigády k obci. Naprostá většina děvčat a kluků pracovala se zájmem, samostatně a bez problémů. Mladí zajišťovali denní provoz informačního střediska a průvodcovství v zámeckém areálu i na rozhledně. Velice pomohli s údržbou veřejných ploch a školních budov, při pořádání kulturních akcí, při opravách obecních budov, při úklidech vesnic," řekl Klásek.

Na začátku října je pořádán Den místní potraviny, při kterém hodnotíme léto. Zároveň vzpomínáme na zemědělské práce našich předků a také současných zemědělců a potravinářů. U hodnocení na toto téma musí být i dobré jídlo a pití. A jako vždy i živá hudba, abychom si mohli zazpívat a zatančit. Podzim přináší zahájení pravidelných besed. Foto soutěže Obec a její lidé byl vloni 22. ročník. Jde o fotografické mapování lidského konání území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk. Následuje hasičská veselice. Rozsvícení vánočního stromku probíhá na začátku adventu ve většině vsí obce. Na což navazuje tradiční obchůzka Mikuláš, andělé a čerti, mnohdy nejen po domácnostech, kde jsou dětičky.

Kronika i knihovny a ocenění

Mezi pravidelné činnosti patří ochota při psaní obecní kroniky a k tomu zajišťování obsáhlé přílohy ke kronice. Důležité je fungování dvou knihoven v obci, v Holkovicích a v Chanovicích. Nejde jen o půjčování knih a časopisů. Chanovická knihovna je v provozu již sto let. Bez vstřícnosti našich lidí, kteří těmto činnostem věnují svůj volný čas, by ani toto nemohlo být každý týden provozováno.

"Výše uvedené aktivity byly oceněny různými ohodnoceními, třeba v Senátu, Parlamentu, či na hejtmanství Plzeňského kraje. Společenský, kulturní a sportovní život byl ohodnocen v rámci republikové soutěže Vesnice roku Modrou i Zlatou stuhou. V této soutěži jsme obdrželi i titul Zlatá cihla a další ocenění. V soutěži Stavba roku jsme zaznamenali též několik krajských ocenění," uzavřel starosta.