„Ještě předchozí pan starosta mě požádal, zda bych nenapsat nějakou brožurku ohledně pomníku padlých v Měcholupech, nejstaršího pomníku v republice s podobiznou T. G. Masaryka, protože se na rok 2019 chystala oslava stého výročí jeho odhalení. Protože jsem měl už připravené některé materiály, které se ale pomníku netýkaly, dohodli jsme se, udělat z toho všeho jednu publikaci. Jak postupně ubíhal čas a já jsem shromažďoval další informace, tak text chystané brožurky nabýval na objemu. Ptal jsem se starosty, zda to nevadí a bylo mi řečeno, že ne, ať klidně píšu dál,“ řekl Zíka, který začal nejprve psát především o Předslavi, ale protože pod ni spadají i další obce, bylo jen spravedlivé, aby ve stejném rozsahu psal i o nich.

Kniha je rozdělena do dvou částí. V první jsou popsané jednotlivé památky, které je možné v obcích vidět, ve druhé jsou pak uvedeny zajímavosti. Tam se lidé dočtou například o Františku Palackém, který se oženil v předslavském kostele sv. Jakuba. „Další popisovanou zajímavostí je třeba komenda Řádu maltézských rytířů v Měcholupech, které je také věnována kapitola. Jiná část připomíná první světovou válku, kde nechybí seznam padlých, které se mi podařilo dohledat, plus seznamy legionářů. Další kapitola je věnována také bývalým četnickým stanicím, které byly v Předslavi a Němčičích, a nechybí v ní ani některé jejich zajímavé případy,“ sdělil Zíka.

Samozřejmostí, co nesmí v takové knize chybět, jsou zajímaví rodáci či lidé, kteří jsou s obcemi jakkoli jinak spjatí. Například se tam dočtete o vynálezci jednoho typu padáku Josefu Rezlerovi, který dožil svůj život v Němčicích, či Antonínu Krausovi, který byl cvičným pilotem a zalétával první tuzemský nadzvukový letoun, a který má také na místní škole pamětní desku.

Kniha je k dostání na obecním úřadě v Předslavi nebo v knihkupectví Léto a v Šiwě na náměstí v Klatovech.