Silnice ze Sobětic do Mochtína je již hotová a v těchto dnech byly již i nalajnována. Nyní jsou ale ještě dokončovány nájezdy na okolní pozemky, proto je potřeba být stále opatrní, jelikož se na komunikaci pohybuje technika. Stále je tam tak snížena rychlost na „50“.

Stavba přeložky silnice 1/27 Šlovice - Přeštice. Nový úsek silnice bude 6100 metrů dlouhý a naváže na hotový přivaděč Plzeň-Litice-Šlovice a povede až k Přešticím. Stavbou se zároveň vyřeší obchvat Horní Lukavice. Hotovo má být v březnu 2024.
Podívejte se: Stavba plzeňského přivaděče od Klatov mění krajinu k nepoznání

Práce pokračují také ve Štěpánovicích, kde jde o kompletní rekonstrukci průtahu během níž se sjednotí šířka komunikace, opraví chodníky, autobusové zálivy a budou instalovány nově středové dělící ostrůvky na příjezdu i výjezdu z obce, které jsou již nyní při průjezdu obcí patrné. Důvodem je snížení vjezdové rychlosti vozidel a zvýšení bezpečnosti v obci. Zde se počítá s dokončením do poloviny června.

Nejdéle potrvá rekonstrukce Domažlické ulice v Klatovech, kde jsou již v současné době vidět nové chodníky a práce jsou v plném proudu. Nyní je zprůjezdněna křižovatka u Klatovského dvora, ale v červnu se znovu uzavře zhruba na měsíc. „Křižovatka bude průjezdná do 19. června a poté bude uzavřena až do konce stavby, čili 15. července. V době od 25. května do 19. června bude zprůjezdněn směr od centra na Domažlice. Opačný směr od Domažlic zůstane uzavřen a provoz bude veden po stávající objízdné trase,“ sdělil za hospodářský odbor klatovské radnice František Kocfelda.

Základ sondy.
Žáci z Horažďovic chtějí sestavit sondu a vyslat ji do vesmíru. Potřebují pomoci