Jak si letos vedou pořadatelé letních táborů na Klatovsku?

Myslím si, že poměrně dobře. Zkontrolovány máme zhruba dvě desítky letních táborů. Na okrese zůstávají tradiční tábory, které se konají každý rok a nové nepřibývají, takže tu máme poměrně zkušené pořadatele, kteří za ta léta už ví, co se může a nemůže. Proto jsme s výsledky kontrol zatím spokojeni. Objevujeme jen drobné nedostatky, které se řeší hned na místě. Spíše dáváme rady a doporučení než pokuty a sankce. Ve srovnání s ostatními léty mohu říci, že to je už několik let slušné a že je o děti na táborech dobře postaráno. Přesto budeme v kontrolách i nadále pokračovat. Na okrese Klatovy je v letošním roce přes čtyřicet táborů.