„Je hodně smutné, že v minulém režimu se konaly oslavné průvody k hrobům neznámých vojínů, a na naše hrdiny, kteří pokládali své životy za naši svobodu a demokracii, se zapomínalo. Dokonce se o nich nesmělo mluvit a vzpomínat na ně. Tyto časy jsou naštěstí již pryč. Dnes po skoro šedesáti letech chceme toto bezpráví odčinit také u pana Ludvíka Krále, jehož činů a zásluh si nesmírně vážíme,“ řekl ve svém projevu zástupce obce Žichovice Jan Kavale.

Žichovičtí letos svému rodákovi udělili také čestné občanství obce.

„Ludvík Král ne narodil v Žichovicích v roce 1915. Vystudoval sušické gymnázium a obchodní akademii v Plzni. Před válkou pracoval u firmy Baťa jako úředník v Tunisku a Jugoslávii. Z Jugoslávie utekl do Francie, kde se v roce 1939 dobrovolně přihlásil do zahraniční armády. Tehdy byl zařazen do 1. smíšeného předzvědného oddílu. Po pádu Francie odplul do Velké Británie, kde byl přijat do RAF (dobrovolnické zálohy britského královského letectva). Byl přidělen k 311. českos­lovenské bombardovací peruti, u které absolvoval 62 operačních letů (z toho dvanáct bombardovacích náletů nad nepřátelskými městy). Při cvičném letu byl zraněn a dva a půl měsíce hospitalizován. V roce 1944 byl přidělen k dopravnímu letectvu RAF. Za války nalétal 1626 hodin. Dosáhl hodnosti kapitána československého letectva a anglické hodnosti Flight Lieutenant. Za své zásluhy získal řadu vyznamenání. Zemřel v roce 1950,“ připomíná život významného letce Jan Crhan z leteckého archivu.

Vzpomínkového aktu se zúčastnila rodina, příbuzní a hosté. Nechyběli zástupci spolků a leteckého archivu, kteří celou událost iniciovali.

Novou pamětní desku na hrobě Ludvíka Krále odhalil veterán Jaroslav Hofrichter.

„Ludvík Král byl statečný muž, važte si ho,“ řekl všem přítomným Hofrichter.

„Já si na svého tatínka nevzpomínám. Když zemřel, byly mi tři roky. Znal jsem ho ale z fotografií a dokumentů. Doma jsme si o něm často povídali, a tak jsem o něm hodně věděl. Jsem rád, že se podařilo realizovat tuto vzpomínkovou akci, že můj otec nebyl zapomenut a že jeho hrdinské činy bude nyní příštím geracím připomínat alespoň pamětní deska na jeho hrobě,“ dodal syn československého válečného letce Ludvík Král ml.