Hnízdo motáka pilicha u turistické trasy na svazích vrchu Stožec objevil 22. května ornitolog Roman Muláček při běžném turistickém výletě. „Moták pilich je na Šumavě pravidelně pozorován při jarních a podzimních tazích, ale od roku 1985, kdy bylo jeho hnízdění doloženo v okolí Borových Lad, nemáme žádný další údaj o jeho hnízdění. Novodobým údajem je letošní hnízdění v této lokalitě. O to byl nález hnízda cennější,“ uvedl ornitolog Správy Tomáš Lorenc a dodal: „Vzhledem ke skutečnosti, že tento druh je řazen mezi silně ohrožené a hnízdo bylo situováno těsně vedle účelové komunikace se značenou turistickou stezkou, byl uzavřen dotyčný úsek z důvodu zamezení rušení hnízdící samice motáka pilicha lesnickým a turistickým provozem.“

Jenže ani uzavírka nepomohla, při poslední rutinní kontrole našli zoologové Správy hnízdo prázdné se zbytky skořápek zničených vajíček, což indikuje přítomnost savčího nebo ptačího predátora na hnízdě.

„Informace o průběhu hnízdění, kterými disponujeme, naznačují, že i přes relativně rychlou uzavírku úseku účelové komunikace s hnízdící samicí bylo rušení před uzavírkou natolik intenzivní, že samice hnízdo opustila a snesená vejce posloužila za potravu některým typickým predátorům, jako jsou např. liška, kuny nebo krkavcovití ptáci,“ říká ornitolog Lorenc a doplňuje: „Je však i možné, že kvůli nevhodnému umístění blízko cesty bylo hnízdo nejprve objeveno savčím predátorem a až následně samicí opuštěno.“

V souvislosti s ukončením hnízdění zvláště chráněného druhu se ruší i uzavírka dotčeného úseku a dochází k návratu běžného turistického provozu.