Smlouva s městem a zhotovitelskou firmou HSF System SK s. r. o. byla podepsána 19. listopadu 2021, kde byla stanovena cena na 144 milionů Kč bez DPH. Stavba měla být dokončena 20 měsíců od předání staveniště. Na počátku března však přišel zvrat a firma informovala město, že nic z toho nedokáže nyní garantovat. „Zástupce zhotovitele na jednání rady města uvedl, že zhotovitel, subdodavatelé, ani výrobci nejsou schopni, byť na nezbytně dlouhou dobu, s jistotou garantovat ceny materiálů, surovin a výrobků, ani termín a množství dodávek, což znemožňuje stanovit konečnou cenu stavby a vliv na její dokončení. Překážku v pokračování tvoří vyvolané nepředvídatelné cenové výkyvy, nedostatek materiálů a pracovních sil,“ uvedl investiční technik sušické radnice Jan Vošalík.

Obě strany, firma a město, se dohodly, že se vyskytla překážka pro pokračování stavby dle vyšší moci a stavba byla přerušena do 30. června. Poté bude projednán další postup, kdy je možných několik variant – prodloužení pozastavení stavby, pokračování stavby, ale může nastat i odstoupení od smlouvy.

Navýšení ceny

Kvůli neustálému růstu cen firma rovněž požadovala, aby cena byla určena odhadem nikoliv pevná, už nyní totiž odhadla navýšení na 180 milionů Kč bez DPH s tím, že může kvůli zdražování ještě stoupat. „Budeme hledat možné úspory projektové, architektonické, které by mohly snížit náklady. Uvidíme, co udělá do té doby trh se stavebním materiálem. V červnu se sejdeme a domluvíme se, jak budeme pokračovat,“ okomentoval starosta Petr Mottl.