Architekti se věnovali poslední velké neopravené historické budově v majetku města – jezuitskému semináři. Architektonická soutěž byla anonymní. „Dnes se scházíme v jezuitské koleji, abychom si připomněli, co se dělo ohledně jezuitského komplexu v roce minulém, čili architektonická soutěž na nové využití a revitalizaci bývalého jezuitského semináře, které nazýváme Josefinem. V jezuitské koleji jsou vystaveny všechny návrhy, které se nám sešly,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Nové centrum infuzní terapie v sušické nemocnici.
V sušické nemocnici pomohou lidem od bolesti, otevřeli nové centrum i ambulanci

Návrhů je k vidění celkem sedm. „Vybírali jsme z osmnácti týmů, osm jsme jich pozvali do druhého kola, sedm jich podalo návrh, jeden bohužel z technických důvodů nedodal. Všechny návrhy porota viděla jako velmi kvalitní. Jsme rádi, že se přihlásili renomovaní architekti, čeští i zahraniční. Vítězný návrh podal tým A69 architekti. O vítězi rozhodovala porota, která byla sestavena ze závislých členů, kteří pracují pro město, a nezávislých členů, čili architektů, které jmenovala rada města,“ sdělil místostarosta.

Zdroj: Daniela Loudová

Na druhém místě byl se svým návrhem umístil tým Kuba a Pilař architekti s. r. o., na třetím Marek Chalupa architekti s. r. o.

Výstavu návrhů bude možné navštívit po dobu dvou měsíců. Lidé si tak budou moci prohlédnout, jaké nápady architekti měli a který nakonec zvítězil, na co se budou moci v následujících letech v Klatovech těšit.