Výstava k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje představuje na fotografiích všech 32 soutěžních děl včetně jejich hodnocení odbornou porotou. Klatovy si ze soutěže odnesly jednu z cen – revitalizace Vrchlického sadů získala Čestné uznání poroty. Putovní výstava je k vidění v prostorách jezuitské koleje v Balbínově ulici. Potrvá až do 13. října.