V sušickém referendu odpovídali lidé na otázku: „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“ Ano jich zaškrtlo 4372, ne 225, 99 lidí se zdrželo hlasování - neoznačili ani jednu odpověď.

Z výsledku byl mile překvapen Jan Janda z přípravného výboru referenda. „Naprosto mi to vyrazilo dech. Účast byla nad padesát procent a odpovědi Ano jsou 91,2 procent, což je naprosto úžasné. Je jasné, že občané Sušice mají jasný záměr, ví, co chtějí. Nevím, co bych k číslu 91 procent dodal, je to úžasné,“ okomentoval Janda.

Starosta Petr Mottl už tak nadšen nebyl, v pondělí budou totiž řešit průběh referenda. „Budeme řešit ovlivňování lidí některými členy komise pro referendum, kteří lidi nutili hlasovat. O tom se poradíme a uvidíme, co se s tím dá dělat. Sám jsem toho byl svědkem, když jeden člen říkal voliči, že si musí vzít obálku pro referendum,“ sdělil starosta.

Podobné kroky výbor referenda očekává. „Určitě bude snaha o zpochybnění výsledků, dehonestace, zlehčení, ale časem se ukáže, že referendum proběhlo v pořádku a pro město bude závazné,“ uvedl Janda.

Podle starosty výsledek referenda nic zásadního ohledně vyjednávání s Plzeňským krajem kvůli nemocnici nemění. „Pro budoucnost nemocnice to nemá žádný význam. Kroky, které děláme směrem k Plzeňskému kraji, budou pokračovat. Stále tak pro nás platí jako nejpřijatelnější varianta převzetí nemocnice krajem. Podle nás je to v souladu s otázkou,“ řekl Mottl.

Dle Jandy ale připadá jediné možné řešení ohledně nemocnice, a to, že zůstane i nadále pod městem a Plzeňský kraj na ni bude přispívat. „I tak je otázka postavena. Zastupitelé by se měli aktivně snažit, aby nemocnice byla plnohodnotná, což je v otázce vše vypsáno, co to představuje. Zastupitelé jsou výsledkem referenda vázáni. Varianta, že by nemocnice přešla pod kraj, nepřichází v úvahu, zastupitelé by tím porušili závazek,“ dodal Janda.