„Před 150 lety se radní v Klatovech usnesli, že obecnou školu, která v té době v Klatovech byla, sloučí a dají jí nové prostory. Tak vznikla budova, ve které se nyní nacházíme. Počátek školy datujeme od vzniku budovy, i když vždy nesloužila základní škole. Bylo tady gymnázium, chlapecká škola, probíhala zde výuka i několika druhů škol současně, byl zde i lazaret. Nakonec tady škola přece jen zůstala," uvedl ředitel školy Karel Denk.

Oslavy pro veřejnost začnou ve středu divadlem, které bude k vidění od 17 a od 19 hodin v klatovském divadle. Nese název Znám školu v Plánické aneb Putování s mistrem Zášupníčkem. Nápad vychází z oslav, které se konaly před deseti a dvaceti lety. „Tehdy jsem byl na škole krátce a hrálo se divadlo, takže jsme si řekli, že bychom ho mohli hrát opět. Tehdy celé představení napsala a režírovala paní Marcela Čmerdová. Tento rok na vystoupení pracuje Yvona Nováková, která má celé divadlo na starost, jednotlivé obrazy nacvičují s dětmi učitelé, veškeré technické zabezpečení má na starosti Zdeněk Bureš. Divadlo máme vyprodané dvakrát. Doufáme, že bude dobré a že – i když se vyskytnou nějaké chyby – tak nám je diváci odpustí. Nejsme žádní profesionálové, děláme vše s nadšením a radostí," řekl Denk.

Hlavní program je připraven na sobotu 19. října od 10 do 14 hodin, kdy se ve škole uskuteční výstava k historii a současnosti školy.

Vyvrcholením oslav pro veřejnost bude ples, který začne v sobotu ve 20 hodin v kulturním domě. „Je to iniciativa, která vznikla živelně, ale postupně se všechno začalo realizovat, až se bál stal skutečností. Velké poděkování si zaslouží paní Kropáčková a paní Žabková, které mají na starost veškerou organizaci. Chtěl bych pozvat nejen bývalé žáky, kolegy a rodiče. Doufám, že se ples vydaří a že se tam všichni skvěle pobavíme," sdělil Denk.

Součástí oslav jsou i akce pro žáky. V úterý při „Učení na ruby" si děti vyzkouší roli učitele. Čtvrtek bude plný netradičních her a soutěží a v pátek je pro děti zajištěno filmové představení. „Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv na přípravách oslav podílejí," dodal ředitel.⋌