Břetětice

Malá osada cca 7 km západně od Sušice pod Svatoborem s roubenou hospůdkou „Ztracenkou“. Pocházel odtud jistý dělník 35letý Augustin Švec, který nepatřil k mírným a pořádným lidem. Jeho život byly samé patálie.

Bylo s podivem, že se našla ženská bytost, která to s ním myslela dobře. Tou byla dělnice Marie Kočová, která se Švecem udržovala milostný poměr. Snad bláhově doufala v lepší život. Po šestileté známosti se jí Švec odvděčil tím, že 17. ledna roku 1938 počkal, až ve svém pokojíku usnula, a potom jí sekyrou napadl.

Dobový inzerát z klatovských novin (1900 – 1910).
Výpravy zpět aneb Co se kdysi psalo - 407

Rukou jí zacpal ústa a do hlavy jí zasadil celkem sedm ran. A důvod? Kočová se s ním po těch letech, chtěla rozejít. U soudu Švec všechno doznal, včetně dosvědčujících slov, že jí zabije jako dobytek. I přesto, že se prokazatelně jednalo o vražedný útok, tak klatovský porotní soud uvěřil slovům advokáta obžalovaného Vladimíra Hostaše, že šlo o náhodný zkrat, takže porota vyslovila souhlas s jen těžkým ublížením na zdraví.

V otázce trestu byl soudce taktéž shovívavý, protože Švecovi vyměřil pět měsíců vězení. Jelikož byl celou dobu ve vazbě, tak šel v polovině června domů. Někdy se člověk soudním verdiktům nestačí divit. To je také jeden z důvodů, proč je mezi lidmi tolik hrubého a zákeřného násilí. Nejsou adekvátní tresty…

Ivan Rubáš

Oranžová kaple, která bude na Křesťanském vrchu v Klatovech.
Na „Křesťáku“ v Klatovech bude oranžová kaple