CHUDENICE - Městečko 14 km od Klatov již několikrát zmiňované, se starobylým zámkem a kostelem sv. Jana Křtitele. V roce 1936 zdejší hřbitov „zažil“ dva pohřby s takovou účastí lidí, že se tam všichni nevešli. První pohřeb byl 30. ledna, kdy pohřbívaly všemi oblíbenou 85letou Kateřinu Jandovou. Byla manželkou stejně starého Františka Jandy, který dělal dlouhá léta lesního správce hraběte Eugena Černína.

Stařičký Janda celou pohřební anabázi, od zádušní mše v kostele až po rozloučení u hrobu na hřbitově, nesl statečně, ale jakmile došel domů, zalehl. S nikým nepromluvil, skoro nic nejedl, jen tiše truchlil. Čtvrtý den, 3. února, samým žalem umřel. Pohřeb měl 6. února a jeho rakev položili vedle rakve jeho choti. Jak byli v životě spolu vedle sebe, tak i po smrti jim to bylo dopřáno. Jejich manželství trvalo 48 let, a to ještě deset let spolu udržovali vážnou známost. Údajně čekali od hraběcí Milosti na povolení ke sňatku.

Janda byl hraběcím osobním myslivcem a Jandová důvěrnou společnicí samotné hraběnky. Bohužel neměli žádné potomky, ale přesto šťastně žili jeden pro druhého. Jejich chování, vystupování a různé zvyklosti u ostatních lidí vzbuzovali vzpomínky na minulé století. Jejich odchodem v Chudenicích „skončila“ stará doba. Svět už byl někde jinde. Myslím tím lidskou společnost…

Ivan Rubáš