PLÁNICE

Městečko 15 km východně od Klatov se zámkem, tvrzí a kostelem sv. Blažeje. Rodiště slavného Františka Křižíka bylo již několikrát zmíněno. Dnes připomeneme místní čarodějnici „starou Hátu". Že znala sílu a tajemství léčivých bylin, neznamenalo, že byla ve spojení se silami pekelnými. To bylo jen v hlavách místních nevzdělaných zabedněnců. Ti se jejímu zchátralému dřevěnému domku vyhýbali. Stával ve své době, na konci 17. století, pod dnešním hřbitovem na parcele současného čp. 96. Háty se lidé stranili, ale když jim bylo „ouvej" nebo potřebovali nějakou pomoc, tak ji v nočních hodinách pod pláštíkem tmy navštěvovali. V její malé světničce jí „asistovali" dva černí kocouři. Kdo Hátu viděl poprvé, tak se otřásal nad tím zjevem. Háta byla malého vzrůstu, shrbená, vyzáblá a její kůže byla taková žlutě vosková. Vlasy měla šedivé, neupravené a v puse posledních pět zkažených zubů, které byly z pusy tak divně vystrčeny. Hlas měla skřehotavý a oči zapadlé. Když se ale na někoho upřeně podívala, tak její pohled projel celým tělem. Na sobě měla starou černou „kacabajku", červenou sukni a přes hlavu starodávný šátek. Sukni měla opásanou šňůrou z hadích kůží. Když chodila ven sbírat různé byliny, tak se opírala o velkou sukovici a její chůze byla vesměs šouravá. Na nohou měla špinavé hadry zastrčené v jakýchsi dřevácích. Většinou sedávala na trojnožce u ohně a v kotlíku vařila různé lektvary. Na policích měla samé misky a nad nimi sušila všemožné listy, květy a kořínky. Znala tajemnou moc bylin, dobrou i tu špatnou. Věděla znamenitě, který květ pomáhal a který naopak ubližoval. Lidé za ní chodili pro sušené bylinky nejen pro sebe, ale i pro dobytek. Vždyť přijít o krávu mnohdy znamenalo přijít o veškerý majetek.

Háta však byla v širém okolí známá hlavně tím, že uměla uvařit elixír lásky. V té době se v Plánici schylovalo k velkému neštěstí. Dcera místního kostelníka dospěla do věku, jak se říkává, do rozpuku květu. Zamilovala se do mladého hospodářského úředníka zámeckého statku. Při každém setkání a při každé příležitosti mu dávala najevo své city a svoji náklonnost. Však i ona byla hezká nejen v obličeji, ale též i ženskou postavou. Bylo proto s podivem, že mladík na signály nereagoval. Čas mezitím plynul a zamilovaná dívka ztrácela víru a naději ve svoji velkou lásku. Přestávala pořádně jíst, málo mluvila, již se neusmívala. Uzavřela se do sebe a smutek zamkla do srdce. Chřadla a chřadla. Také její krása uvadla. Během roku se z ní stala bezduchá troska. Její starý otec v té době také churavěl, takže musela za něho chodit zvonit. Když zvonila, tak poslouchala tajemný hlas zvonu, který jako by jí rozuměl. Během týdne dosáhl kalich jejího neštěstí plnosti, a přetekl. Když zvon dozvonil, vrhla se střemhlav dolů z věže. Její skok nikdo neviděl, takže ji nalezli krvavou bezvládnou až po delší chvíli a všichni si mysleli, že je mrtvá. Byla sice celá polámaná, ale slabounký tepot srdce dával najevo určitou šanci. Vzali ji a donesli k Hátě do chatrče. Ta ji prvotně ošetřila a nalila do ní uspávací a omamující lektvar. Potom jí narovnala kosti a nechala jí odpočívat. Třetí den, kdy nebohá byla stále udržována v umělém spaní, byl k jejímu lůžku přiveden onen mladík, ke kterému se doneslo, že to bylo kvůli němu. Když spatřil trpějící dívku, něco se v něm pohnulo. Stará Háta, jakmile poznala hloubku okamžiku, vzala lahvičku s elixírem a dala ho mládenci vypít. Po chvilce padl na kolena k lůžku své milé, začal ji líbat a jeho slzy padaly přímo na její obnaženou hruď, na její srdce. Dívka se pomalu probudila a když poznala tvář svého vysněného milého, z očí jí vytryskly slzy štěstí. Mladík chodil do chatrče každý den. Štěstí působilo na zdravotní stav ještě nedávno nešťastné dívky jako zázrak. Za dva týdny zamilovaný pár opouštěl příbytek Háty a namířil si to rovnou do kostela. Tam zpečetil svoji lásku slibem manželským a žil šťastně a spokojeně, obklopen houfem dětí.

Jednou přišla nad městečko taková bouře, kterou ani nejstarší pamětníci nepamatovali. Lidé se doma křižovali a celou noc strachem ani oko nezamhouřili, natož aby nohu z baráku vystrčili. Ráno se po městě roznesla zpráva, že Háta zemřela. Někteří povídali, že měla po celém těle krvavé šrámy od drápů svých černých kocourů, což byli převtělení pekelníci, a tam, kde bylo srdce, zůstal prý jen prázdný otvor v těle. Také jazyk byl údajně z jejích úst vytržen. To byly povídačky místních strašpytlů. Farář řečem nevěřil, neboť ho Háta vyléčila z revmatu, a přikázal, aby nedaleko její chaloupky vykopali díru a tam ji pohřbili. Místní hrob zakryli velkým plochým kamenem, aby prý nemohla z hrobu ven. Tomuto místu začali říkat „Hátovka" a vyhýbali se mu. Sešlá chaloupka časem zmizela z povrchu zemského, dílem přírody i různých nenechavců. Nežli pan farář Lisý odešel z Plánice, sepsal pojednání o staré Hátě, údajné plánické čarodějnici. Pro někoho byla postrachem a hrůzou, pro někoho utěšovatelkou, léčitelkou či pomocnicí. Dodnes máme, každý z nás, na určitého konkrétního člověka různý náhled. Člověk znalý věci má většinou úsudek správný, člověk věci neznalý většinou špatný…
Ivan Rubáš