ČERVENÉ POŘÍČÍ

Obec se zámkem, v seriále již dvakrát zmiňovaná, se nachází cca 13 km severně od Klatov. U mostu přes řeku Úhlavu se 12. září roku 1877, na rok staré trati, stalo velké neštěstí. Po deváté hodině večerní z nezjištěných příčin vykolejila lokomotiva a z vysokého náspu sjela na louku, kde se hluboko zaryla do země. Pochopitelně, že parostroj všechny vagóny „stáhl" z kolejí a ty se různě „rozházely" po náspu. Šlo o vlak nákladní, takže veškerý náklad byl rozsypán, roztroušen po celém okolí. Šlo zejména o prkna z nýrské pily, čachrovské vápno a Kauderův oves. Desetitunové vagóny, bylo jich celkem patnáct, byly vesměs poškozené, pomačkané ohromnou silou a celou hrozivou situaci dokreslovaly vytrhané a různě zkroucené kolejnice, které se tyčily k nebi jako nějaké kříže. Vlak řídil Jiří Doušek a pomocníkem a topičem byl 26letý Bohumil Chodounský. Ten byl nárazem vymrštěn a dostal se do prostoru mezi tendrem a prvním vagónem. Tady byl vagónem přimáčknut a došlo k velké deformaci jeho hrudníku. Smrt bohužel nastala okamžitě. Soudní komise příčinu neštěstí nenašla, ale říkalo se o rychlé jízdě. Je to stejné jako dnes…

JINDŘICHOVICE

Vesnice se zámkem a tvrzí nedaleko Kolince. Když se tady stavěla železniční dráha do Horažďovic, byl logicky využit místní pracovní potenciál. Jedním takovým místním pomocným dělníkem byl jakýsi Korec z nedalekého Sluhova. Bohužel se zařadil do velké řady obětí stavby této českomoravské příčné železniční spojnice. Stalo se tak 22. dubna roku 1887, kdy se Korec vezl na plném štěrkovém vozíku. Musel nějak zazmatkovat, neboť z vozíku spadl. Bohužel tak nešťastně na hlavu, že si pádem zlomil vaz. Byl mrtvý na místě. Zůstala po něm žena a nezaopatřené malé děti. Za jeho života měli bídu, po jeho smrti ještě větší. Takové ženské nezbývalo mnohdy nic jiného nežli se vdát znovu nebo se udřít k smrti… Dnes se to řeší tak, že některé nemají děti vůbec…

Ivan Rubáš