CHŘEPICE

Obec nedaleko Čachrova cca 18 km jižně od Klatov. Novinová zpráva nás upozorňuje na dávnou těžbu stříbra, bohužel se u tohoto případu stala zbytečná smrt. Stalo se tak v pondělí 30. června roku 1913, když místní hospodář František Denk z č. p. 45 kolem jedenácté hodiny dopolední zvědavě obhlížel staré šachty. Již několik století se tady žádná těžařská činnost neprovozovala, ale od jara toho roku zde jistá firma zkoumala podíl zinkové rudy. Bylo tu zaměstnáno několik dělníků, kteří dělali dřevěnou výztuž chodeb a míst, kde hrozilo nebezpečí sesuvu uvolněných kamenů. Buď Denka neviděli, nebo Denk nepozorovaně proklouzl mezi okolním terénem, ale v každém případě se dostal dolů na dno šachty. Tam zvědavě zkoumal stěny šachty, jako kdyby tomu rozuměl. Nahoře pracující dělníci shodou okamžiku spouštěli dolů pětimetrovou kládu, kterou však neudrželi. Kláda sjela dolů a narazila do chudáka Denka. Ten to dostal přímo na hrudník a okamžitě se s výkřikem skácel k zemi. Dělníci ho vytáhli nahoru a zavolali doktora. Viditelně měl zlámaná skoro všechna žebra a vnitřní zranění.
Bohužel již nešlo nic dělat, Denk dostal utišující léky a večer kolem sedmé hodiny vydechl naposled. Druhý den soudní komise složená z pánů doktorů Reisera a Salzmanna, dle pitvy zjistila těžkou devastaci plic a jater. Pohřeb se konal hned ve středu na čachrovském hřbitově za hojné účasti, neboť Denk byl člověkem vlídným a spořádaným. Bohužel zanechal na tomto světě ženu a čtyři nedospělá dítka. Jak se říká: „Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech."

Ivan Rubáš