Ostřetice

Vesnice cca 5 km severovýchodně od Klatov směrem na Měčín. Končí zde Klatovská kotlina, která se táhne od Nýrska. Jižně od obce teče Domažličský potůček, který pramení v Pečetíně. První písemná zmínka obce je z r. 1379 a po většinu své historie patřila pod Klatovy. Zajímavá středověká (až renesanční) architektonická lokalizace zdejších statků, náves s kapličkou a zachovalé stavy „gruntů" (19. stol.) daly základ vyhlášení vesnické památkové zóny (1995). Kdysi před 30letou válkou tady bývaly čtyři kamenné sýpky (obilnice Klatov) a ves se nazývala „Wostřetice". Pochází odtud slavný rod Kličků.

Zbytečné neštěstí se stalo v pátek 14. května roku 1875. A jaké? To místní chlapci honili veverku, která jim utekla na vysoký dub. Za ní vylezl čeledín obecního starosty Kličky, 16letý Mrázek pocházející z Klatov. Když dosáhl značné výšky šesti sáhů (1 sáh – cca 1,8 m), ulomila se s ním náhle větev a on spadl dolů tak nešťastně, že ještě hlavou narazil na kamennou podezdívku plotu. Veškeré pokusy přivolaného lékaře přivést hocha k vědomí byly marné a ten druhý den na krvácení do mozku zemřel.

Velký požár se tady udál před desátou hodinou večerní v pondělí 15. července roku 1878. Šest hospodářských stavení bylo v plamenech a velkým úsilím klatovských dobrovolných hasičů a jejich kolegů z Předslavi, Měcholup, Obytc a Plánice se podařilo živel „zkrotit" a zachránit místním majetky. Pomáhali mnozí lidé z okolí, ale místní domácí jenom „lelkovali". Je možné, že byli konsternováni, prostě byli v šoku. Novinová zpráva kritizovala postoj místního starosty, který vůbec nebyl schopen koordinovat (řídit) všechny záchranné, evakuační a další práce. Když ho velitel hasičů Alexandr Kaňák hledal a chtěl po něm vědět daný stav, vůbec ho nenašel. Zpráva také říkala, že pasivní postoj Ostřetických při jejich požárech byl dlouhodobý. Přitom škoda byla ohromná. Celkem za 44 tisíc zlatých a pojistky pokryly jen něco málo přes pět tisíc…

Další velké neštěstí tentokrát zapříčiněné přírodním jevem se událo v sobotu 26. července roku 1913. A co se stalo? Na poli Jana Kanty z Ostřetic pracovala domácí čeládka, když se tu najednou odpoledne udělala letní bouřka a začaly padat kroupy jako hrachy. A co víc. Blesky „lítaly" po obloze jako divé a tak se čeládka schovala do mandelů. Do každého jeden. Mandel je stojící svazek sena na dosušení, někde se mu říká „paňák". Do jednoho „úkrytu" se schovala 19letá Marie Vodičková, ale bohužel si vybrala špatně. Jestli měla u sebe něco železného, nevíme, ale prostě do mandelu uhodil blesk a mladinkou nevinnou Mařenku zabil. Přivolaný lékař Václav Nohejl z Klatov konstatoval již jen smrt. Měla velký pohřeb za účasti mnoha lidí v Předslavi, ale co je to platné, radši by žila…

Šel takhle jednou z výročního klatovského trhu pečetínský řezník František Netrval. Byl podvečer 21. července roku 1925, když došel do „Vostřetic". Tam zašel do Kličkova hostince a uviděl u stolu v dobré náladě dva známí. Jeden byl domkář Bohumil Šalanský z Měcholup a druhý byl obuvník Jan Hošťákek z Petroviček. Sedl si k nim a zaplatil za ně ještě dvě flašky piva. Po deváté hodině večerní se zvedli a šli svorně domů. Cestou se však pohádali a Netrval později tvrdil, že ho přepadli a okradli o tobolku, kde prý měl údajně 2100 korun. Přitom se bránil nožem a Šalanského trochu pořezal. Oba dva utekli z místa činu a ještě před půlnocí se nepředvídatelně dostal Hošťálek do „Oujezda" (Újezda), kde předal zdejší rolnici Marii Moravcové částku 90 korun a deset halířů. A pak znova zmizel. Vyšetřování těchto nelogických postupů aktérů bylo dáno do souvislosti s požitím většího množství piva v parném létě. Druhého dne Hošťálka zatkli četníci, ale Šalanský, který utekl domů, kde si vzal 1 500 Kč odešel neznámo kam. Sice byl údajně viděn v Klatovech, ale faktem je, že ho našli v pátek 31. července zastřeleného v ječmeni při pěšině z města do Pihovic. Měl u sebe jednu stokorunu a v ruce revolver. Střelil se do spánku a lékař Miloslav Fügner potvrdil, že se tak stalo již před několika dny. Tak to vidíte, nejdříve „euforie" a potom „výčitky svědomí", ale vzít si kvůli tomu život netřeba, dluh se dá vždycky vrátit… Ale ta hanba, toho se tenkrát lidi báli, co tomu řeknou ostatní…

Ivan Rubáš