Společnost ČEZ Distribuce v srpnu zahájila kompletní rekonstrukci linky vysokého napětí v trase od Vodní elektrárny Černé jezero až do Železné Rudy k trafostanici v blízkosti železniční zastávky Železná Ruda centrum. „Důvodem je, že uvedené vedení pochází převážně z roku 1974 a je již ve špatném technickém stavu. V rámci jeho obnovy bude provedena výměna některých sloupů, konzolí, budou nataženy nové vodiče a provedena další nezbytná údržba. Spolu s vedením vysokého napětí bude nově natažen i optický kabel, který zajistí více možností při řízení distribuční soustavy a možnost dálkového ovládání jejích některých prvků v případě vzniklých poruch,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Kromě již zmiňovaného přinese rekonstrukce rovněž vyšší bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny ve městě, dojde k omezení poruch a výpadků. Jediné, na co se obyvatelé museli připravit, je, že v rámci prací budou nutné odstávky elektrické energie v téměř celém katastru města. Na ty jsou lidé upozorňováni městským úřadem i společností ČEZ Distribuce.

Václav Sigmund u Okresního soudu v Klatovech.
Při útěku před policií se schoval na cizí zahradě, odsedí si to

V Železné Rudě pokračuje další rozsáhlá akce, kterou je výstavba průtahu. Ta zatím běží dle plánu a bez zpoždění, dle schváleného harmonogramu. Vedení města intenzivně pracuje rovněž na přípravách vlastních investic do budoucna, jejichž cílem je zlepšit dostupnost bydlení a zvýšit kvalitu života. „Projektujeme, zajišťujeme potřebnou dokumentaci a povolení. Chystá se proměna areálu bývalé mateřské školy, odvodnění dešťových vod na Debrníku, přestavba a rekonstrukce Králováku, výstavba dopravního hřiště, revitalizace okolí Environmentálního centra, výstavba služebních bytů v prostřední stanici lanové dráhy Hofmanky, výstavba nájemního bytového domu namísto zbourané kotelny v Šumavské ulici nebo volnočasového parku v Šumavské ulici,“ seznámil starosta s chystanými projekty.