Většina cestujících jde na nádraží s tím, že se pohodlně a včas dostane do školy, do práce a nebo na dovolenou. Nemusí tomu tak být vždy. Do cesty se může postavit výluka. Radost z cesty pak rychle vystřídá bezmoc a vztek.

„Jela jsem obchodně do Českých Budějovic, vlak měl zpoždění, pak jsme ještě museli jet autobusem a navazující vlak mi ujel. Nezbylo nic jiného, než se partnerům omluvit a trávit čas na nádraží a čekat," říká Jaroslava Vlčková z Klatov. „Vlakem přitom jezdím ráda, můžu cestou pracovat, což v autě nejde," dodává Vlčková. „Na nádraží jsem se ptala na odškodné, ale protože můj vlak měl jen malé zpoždění, nemám na ně prý nárok. To, že i kvůli malému zpoždění nestihnu schůzku a musím čekat skoro dvě hodiny na další vlak, nikoho nezajímá," zlobí se Vlčková.

Dráhy se brání, výši vypláceného odškodného a důvody, kdy je musejí vyplatit, jim určuje směrnice Evropského parlamentu. Odškodnění navíc nepokryje náklady cestujícího, ale pouze část ceny jízdenky. „Výše odškodnění za námi zaviněné zpoždění, například při poruše lokomotivy, činí 25 procent z ceny jízdenky při zpoždění 60 až 119 minut a 50 procent z ceny jízdenky při zpoždění 120 a více minut. Nárok na odškodnění nevzniká, jestliže je vypočtená výše nároku menší než 100 korun. Pokud je zpoždění zaviněno plánovanou a předem hlášenou výlukou, cestující nemá na odškodnění nárok," informuje mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Lidé si stěžují i na špatnou informovanost o výlukách. České dráhy mají informace na internetových stránkách a v nádražních budovách. Ale ne každý má internet, a když najde informaci na nádraží v den odjezdu, může být už pozdě. Dopravci říkají, že na jejich straně vina není.

Dráhy se brání

Železniční infrastruktura, tedy i koleje, je v majetku státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Ta koleje opravuje a dává všem dopravcům na trati informace o plánovaných výlukách. „O výlukách informujeme prostřednictvím vývěsek ve všech dotčených stanicích a zastávkách, na webových stránkách firmy. Upozornění ve stanicích, kde je možné staniční hlášení, se k cestujícím dostávají také prostřednictvím zmíněného hlášení. Vždy platí, že jízda po silnici náhradní autobusovou dopravou trvá delší čas než cesta vlakem. Už samotné přestupování z vlaku do autobusu představuje časovou prodlevu. Je možné doporučit jediné, a to cestovat dřívějším spojem. Při plánovaní cesty je třeba přihlédnout k tomu, že například z Plzně do Českých Budějovic jezdí rychlíky v dvouhodinovém taktu a počítat i s variantou, že vlak nestihnu. Chápu, že čekat v Plzni na další spoj je pro cestující nepříjemné, ale koleje se opravit musí a cestující žádám o pochopení," dodává Pistoriusová.