Roční úsporu 70 tisíc korun a 29 tun emisí oxidu uhličitého představují úpravy na budově mateřské a základní školy, do kterých se pustili v Bolešinech. Rekonstrukce se týká zateplení, výměny oken, dveří a vybraných otvorových výplní v budově, která slouží zhruba osmi desítkám dětí z Bolešin a okolí.
„Snížení emisí znečišťujících látek a výdajů na energie představuje pro obec naší velikosti významnou úsporu. Samozřejmě nám šlo i o zlepšení životního prostředí. Uvědomujeme si, že kvalitní životní prostředí je základem pro další rozvoj regionu,“ vysvětluje starosta Bolešin, které se staly vesnicí roku 2007 Plzeňského kraje, Josef Sommer.


Bolešinští si o peníze na rekonstrukci požádali na Státním fondu životního prostředí. Z celkových nákladů, které představují částku necelé 2,2 milionu korun, získali dotaci ve výši 1,6 milionu. Větší část, konkrétně 85 procent, zdrojů bylo poskytnuto z operačního programu Životní prostředí, který je financován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Pět procent finančních prostředků pochází ze státního rozpočtu. Zbylé peníze musí obec pokrýt z vlastních zdrojů. „Bez dotace bychom na opravu školy v nejbližší době finance neměli. Díky příspěvku z EU a státního rozpočtu můžeme rekonstrukci zrealizovat ještě před začátkem letošní zimy,“ dodal Sommer.


Operační program Životní prostředí byl otevřen první výzvou k předkládání žádostí o dotace v září 2007. „Bolešinští peníze obdrželi v rámci třetí výzvy,“ upřesnil Tomáš Popp z občanského sdružení Envic z Plzně. Podle Poppa však podobně úspěšní byli i v jiných obcích, a to nejen v Plzeňském kraji. „Podobně o finance žádali například Švihovští na zateplení a rozvody ústředního topení v tamní mateřské a základní škole, Nýrští na úspory energií v budově ZŠ a MŠ Komenského ulice, ale i menší obce, mezi nimi například Dolany, Žichovice, Chudenín,“ dodal Popp. O finance z operačního programu mohou žádat obce, školy či neziskové organizace.


Existuje dostatečná podpora státu obcím ve snahách vedoucích ke zlepšení životního prostředí?Napište do diskuze.