S originálními vynálezy jely čtyři skupiny studentů z klatovského gymnázia na technickou olympiádu do Plzně a všechny se umístily na medailových příčkách.

Šlo o druhý ročník technické olympiády Plzeňského kraje, což je kolektivní soutěž školních týmů středních škol a gymnázií v řešení technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni. Prvního ročníku se zúčastnilo 19 soutěžních týmů z deseti škol. V letošním roce se zvýšil počet soutěžních prací na 27.

Odstraní vše

První „zlatá" skupina z klatovského gymnázia soutěžila ve složení Jiří Kubíček a Josef Rajal. „Naším projektem byl elektrostatický odlučovač pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů. Funguje to tak, že odstraňuje veškeré částice, i ty, které dosavadní filtry neodstraňují. Dokonce i ty nejmenší," představil vítězný nápad Kubíček, který přiznal, že ani nepočítali hodiny, které u toho strávili. „ Bavilo nás to," vysvětlil.

Konkurence prý byla velká, proto bojovali i s trémou, ale i tak dokázali obstát a vybojovat první místo. Z úspěchu měli velkou radost a stejně tak z ceny, kterou byly tablety.

Kubíčkův kolega prozradil další plány. „Chtěli bychom sestavit funkční prototyp, který by se dal zabudovat do auta. Zatím jsme měli krabičku, která se připojovala na výfuk," uvedl Rajal.

Robot ovládaný mobilem

Prvním místem se může pyšnit i druhá skupina, ve které se ovládáním robota pomocí mobilního telefonu zabývali Michal Převrátil, Petr Šíma a Adam Krátký. „Máme robota tady na škole v klubu a programujeme ho, abychom jej mohli ovládat například pomocí telefonu. Vytvořili jsme dvě aplikace, aby mezi sebou komunikovaly a ovládali jsme robota na dálku," přiblížil vynález Převrátil.

Soutěž se jim líbila. „Myslím, že jsme dosáhli dobrého výsledku, i když jsme měli trému," uvedl Krátký.

„Z vítězství máme radost. Vymýšlet nás baví, proto to také děláme," řekl Šíma.

Ani tato skupina své nápady ještě nevyčerpala. „Chtěli bychom robota ještě více propojit, aby jej bylo možné ovládat například přes počítač nebo mobilním telefonem přes bluetooth," popsal plány Šíma.

Další dvě skupiny získaly třetí místa. Prvním byl tým Jakub Illetško a Ondřej Šot a druhý tým jel ve složení: Jana Kramlová, David Burian, Milan Fürbacher, Vojtěch Lavička a Veronika Trnková. Jejich odměnou byla poukázka v hodnotě 2000 korun na nákup elektroniky.

Na studenty je pyšný i ředitel gymnázia Jiří Šlégl. „Předvedli skutečně hodnotné práce. Oceňuji práci všech studentů, kteří se zúčastnili. Je to i důkaz toho, že gymnaziální studium poskytuje široké možnosti uplatnění. Chtěl bych také poděkovat Miroslavu Panošovi, který oba vítězné týmy vedl a má zásluhu na tom, že fyzika není jen o teorii, ale má i praktické dopady," zhodnotil Šlégl.