Jsou navrženy tři bloky parkovacích stání o celkovém počtu 27 stání. Obrubníky jsou navrženy silniční betonové se základním převýšením 12 cm. Základní šířka parkovacího stání je 2,50 m. Délka parkovacích stání bude 5 m, krajní stání 2,75 m. Chodníky jsou navrženy o šířce 2 m. V současné době bylo vydáno stavební povolení pro stavbu a se samotnými pracemi se počítá na příští rok.