Výstava je průřezem jeho tvorby za delší období, kde vedle figurálních námětů, kytic a krajin z Kalábrie a Šumavy najdete i pozoruhodné portréty. Pro Miroslava Houště jsou asi nejvíce ceněné obrazy Východ slunce nad Iscou, Pentedattilo a soudobý portrét Leonka.

Výstava se těší velkému zájmu veřejnosti a obdivovat tato díla můžete do 8. záři. Přestože umělec střídavě žije v Tursku u Prahy a ve vzdálené italské Kalábrii, stále osvědčuje svou věrnost Šumavě. „Zvlášť blízko má ke Kašperským Horám, kde je už téměř čtvrt století čestným občanem a pravidelně se zde účastní významných společenských a kulturních událostí,“ prozradila Miroslava Houšťová.