Vrhavečtí občané, kteří bydlí v blízkosti Drnového potoka, se obávají dalších povodní. Potok totiž není čištěný a jakmile přijdou větší deště, voda jim zaplaví pozemky. Při povodni sahá až do domů.

„Bojíme se další povodně, protože když je nějaký větší průšvih s deštěm, mám vodu všude, i v domě,“ uvedl Libor Lorenc, který bydlí ve Vrhavči blízko potoka. „Když je potok zarostlý, tak se pod mostem snadno zanese, tím pádem se zvedne hladina vody. Stačí, když se zvedne jen trochu. Při minulém dešti jsme hlídali stav vody. Chyběl ještě kousek a byla by opět v zahradě,“ vysvětlila problém vrhavečská obyvatelka Anna Lávičková, která v této lokalitě také žije. „Pokud je rozvodněný potok, tak máme vodu hned na zahradě a ve stodole. Když byly povodně, tak se voda dostala až do domu,“ doplnila Lávičková.

Potok není v majetku obce, vlastní ho Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS). „Průběžně je žádáme o to, aby potok byl upraven a vyčištěn. To se dosud nestalo. Dostává se nám odpovědi, že na tento úkon nejsou peníze,“ popsal situaci vrhavečský starosta Zdeněk Toušek. „Protože obec nechtěla už nadále čekat, objednala mechanizaci a nejkritičtější bod jsme vyčistili sami. Rádi bychom, aby ZVHS potok vyčistila a zamezilo se tak větším škodám,“ dodal Toušek.

„S obecním úřadem ve Vrhavči jsme v kontaktu a obec ve spolupráci s naší organizací provedla v jarních měsících letošního roku údržbu břehového porostu a vykácení některých porostů z bermy (přechodně zaplavovaná část koryta vodního toku pozn. red.),“ sdělila vedoucí kanceláře generálního ředitele ZVHS Jana Timmermansová. „Vzhledem k tomu, že by bylo dobré vyčistit daleko větší úsek, než pouze přes obec, mohou se náklady na takovou činnost dostat až řádově na několik stovek tisíc a takové finanční prostředky ZVHS v současné době nemá. V případě, že ZVHS budou nějaké další finanční prostředky ze státního rozpočtu přiděleny, neprodleně bychom ještě v letošním roce k údržbě přistoupili,“ informovala Timmermansová.