"Vzhledem k dané situaci, kdy epidemie koronaviru zaskočila celou společnost intenzitou i dopady na naše zdravotnictví naše výjezdová jednotka Volšovy vyjela do skladu Správy státních hmotných rezerv v Sedlčanech na Příbramsku, odkud převezla plicní ventilátory do nemocnice Sušice. Šlo o dva velké ventilátory a několik malých. Pacienti, kteří se v nemocnici léčí s koronavirem v těch nejtěžších stavech, potřebují často umělou plicní ventilaci. Pacienti před připojením na ventilaci cítí, že se nedokážou nadechnout, že mají nedostatek kyslíku. Potřebují proto pomoc ventilátoru, který jim pomůže dýchat," uvedl velitel jednotky volšovských hasičů Robin Michalík.

Po ukončení výjezdu bylo služební vozidlo Peugeot Boxer kompletně vydezinfikováno a jsou plně připraveni pomoci se vším, co bude aktuálně nutné.

Situace není vůbec jednoduchá, proto na obyvatele apelují i lékaři. "Vzhledem k převažující britské mutaci viru SARS-CoV-2 v našem regionu, je třeba mnohem důrazněji dbát doporučených protiepidemiologických opatření. Výskyt britské mutace již činí více než 70 % všech zjištění. Virus je mnohem nakažlivější oproti předchozímu typu, více se projevuje například bolestmi v krku a zažívacími obtížemi. Typická ztráta čichu a chutě je méně přítomna. Pozorována je zvýšena nemocnost v dětské populaci. K nákaze lze dojít i při kontaktu kratším než 15 minut, nelze vyloučit i možnost přenosu nákazy v uzavřených menších prostorech (výtah, chodba), pokud tam byl v nedávné době infikovaný člověk bez ochrany dýchacích cest. Klasické PCR testy i antigenní testy tento typ viru odhalí. Zatím se předpokládá, že současné očkovací látky budou chránit i proti této variantě," uvádí Sdružení praktických lékařů.

Sdružení připojuje i několik doporučení:

1) omezte kontakty na co nejnutnější dobu

2) noste roušku (lékařskou) či lépe respirátor třídy FFP 2 nebo KN 95, domácí látkové roušky nejsou vhodné

3) roušku noste řádně nasazenou (zakrytý nos i ústa) i ve vnitřních prostorech, i když jste sám (chodba, výtah, jakékoliv

společné prostory)

4) noste roušku ve venkovních prostorech všude tam, kde se pohybují lidé – pamatujte si, chráníte tím rovněž sebe

5) pokud možno nechoďte k lékaři bez předchozího objednání (lze-li), případně odložte neakutní kontroly na pozdější

dobu, žádejte léky na e-recept

6) využijte donášku nutných věcí (léky, pomůcky, nákup) pečovateli Sociálních služeb města Sušice či Oblastní Charity

Sušice

"Vývoj nákazy ve městě, na území ORP a okrese Klatovy je nepříznivý a má stoupající tendenci. Při projednávání možnosti uzavření dalších regionů z důvodu značného šíření nákazy byl ve výhledu i náš okres. Všichni doufáme, že se tak nestane. Jedině naše odpovědné jednání zamezí šíření nákazy. Žádný premiér, vláda, parlament či politici šíření nákazy u nás nezabrání. Šíříme si ji sami, hlavně svým nezodpovědným chováním. Je to plně v našich rukou. Již jsme dosáhli toho, že naše nemocnice má vyčerpanou kapacitu. I přes nezměrné úsilí všech zaměstnanců je nemocnice nucena transportovat covidové pacienty do jiných regionů. Může tak skončit kdokoliv z nás," apelují lékaři ze Sušicka.