Na záměru dosáhnout vyjmutí lesních pozemků v majetku města Volary z území Národního parku Šumava trvá i po té, co byl do vedení Správy NP a CHKO Šumava jmenován Jan Stráský. Jak potvrdila starostka Volar, usnesení ukládající vedení města usilovat o vyjmutí pozemků z parku je i po čtyřech letech stále v platnosti. O vyjmutí lesních pozemků z parku usiluje vedle města Volary dlouhodobě také město Kašperské Hory.

„Nelze říci, že takové rozhodnutí padne ze dne na den, ale je to běh na dlouhou trať. Zaměstnává to město, právníky, ministerstvo životního prostředí, Správu parku, ale kdy dojdeme k závěru, nelze říct, i když snaha trvá. Nové vedení správy parku se zatím na nás neobrátilo, abychom od ní upustili, ale momentálně řešíme spíše novou zonaci Národního parku Šumava. Volary nemají větší problémy s lesním majetkem, který by se nacházel v prvních zónách, jedná se o minimum, přesto jej chceme z první zóny vyjmout a zatím se zdá, že jsme v tomto bodě ve shodě jak se Správou parku, tak s ministerstvem životního prostředí,“ uvedla starostka s tím, že rozloha lesních pozemků, které by chtělo město vyjmout z území národního parku, činí zhruba 800 hektarů z téměř 3,5 tisíc hektarů, které Volary vlastní.