Díky své odbornosti, dovednostem i flexibilitě jsou unikátní jednotkou. Často pomáhají kolegům z ostatních útvarů a pravidelně jsou také jako specialisté vysíláni do zahraničních operací. Dokáží si poradit s těžkou technikou i s jemnou optikou.

V kasárnách v Klatovech provádějí dílenští specialisté především opravy a údržbu vojenské kolové a pásové techniky. V závislosti na požadavcích ostatních útvarů poskytují servisní služby, které zabezpečují odborný servis i technickou pomoc přímo v místě dislokace. Díky Středisku metrologie a odborného technického dozoru zabezpečují pro potřeby Armády ČR technickou kontrolu vozidel, měření emisí, revize zdvihacích a tlakových zařízení a další odborné činnosti. Výjimkou není ani technická údržba některých optických přístrojů. „V zahraničních operacích naši dílenští specialisté zabezpečují především opravy a údržbu veškeré techniky, která je často, zejména kvůli extrémním klimatickým podmínkám, vystavena vysoké vlhkosti vzduchu, prašnosti a náhlým změnám teploty,“ uvedl podplukovník Michal Kadáš, velitel 142. praporu oprav.

Vedle oprav a údržby těžké techniky se mechanici specializují i na údržbu přístrojů nočního vidění MUM-14 (Multi-Use Monocular -pozn. red.). Již druhým rokem k tomu využívají dusíkovací systém AutoNitro. „Metodu dusíkování lze využít pouze pro údržbu funkčních přístrojů, proto se primárně zaměřujeme na proces kontroly a identifikace závad. Přístroje prochází vstupní kontrolou, kdy se soustředíme zejména na funkčnost, čistotu přístroje, známky případného mechanického poškození a v neposlední řadě na přítomnost vlhkosti. Výsledkem je vyčlenění vadných přístrojů určených pro opravu na vyšší úrovni a přístrojů bez vad pro dusíkování,“ popsal proces údržby přístrojů nočního vidění četař Zbyněk Mach z roty oprav speciální techniky.

Samotný proces dusíkování zahrnuje celou řadu speciálních úkonů, mezi které patří zahřátí přístroje, sledování relativní vlhkosti, plnění dusíkem a závěrečnou kontrolu. „Dvoucyklový dusíkovací proces probíhá pod stanoveným tlakem. Nejprve je nutné povolit šroub pro plnění dusíkem, pod kterým se nachází ventil. Vlivem vháněného dusíku dojde k otevření ventilu a vytlačení vlhkosti z přístroje. Po ukončení tohoto procesu je šroub vrácen zpět pomocí momentového šroubováku. Na závěr je provedena zkouška funkčnosti optického přístroje, zpracována příslušná dokumentace a optika je připravena na odsun zpět k útvarům,“ dodal Mach.

Využití systému AutoNitro umožňuje kvalitnější a efektivnější provádění údržby přístrojů nočního vidění. Po úpravách výrobcem lze tento systém použít dokonce i na další typy termovizních kamer či akvizičních jednotek. Mechanici díky tomu zvládnou provést servis u většího počtu a více typů zařízení. Během jednoho dne je možné provést údržbu u více než 30 přístrojů, což proces údržby optických přístrojů výrazně zefektivňuje.

Údržbu přístrojů nočního vidění zabezpečuje v Klatovech pět mechaniků. Dusíkovací systém používají mechanici v Klatovech druhým rokem.