Koná se vždy v rámci Dne dětí, pro které jsou tam připraveny různé úkoly, měly možnost si prohlédnout vojenskou techniku, zastřílet si na elektronické střelnici a vidět i ukázky různých zásahů. Hasiči děti povozili na jeřábu a policisté jim dovolili si sednout do policejních vozů. Toho se letos kvůli současné situaci děti nedočkají. Můžete si tak během prohlížení fotografií připomenout, co vše bylo součástí v minulém roce.