Nárůst ceny vody, který by v přepočtu do praxe znamenal zdražení vody o 30 haléřů na osobu a den, v Horažďovicích zastupitelé neschválili, a to i přes to, že zvýšením ceny chtěli do budoucna zastupitelé vytvořit rezervní fond pro nutné obměňování a modernizaci vodohospodářského majetku města.

„Už 4. května je naplánovano jednání finančního výboru, rady města a zastupitelstva a budeme o ceně i možném navýšení ceny jednat. Toto téma musíme probrat napříč politickým spektrem, protože zdražování vodného a stočného nemá u mnohých zastupitelů podporu. Když jsme totiž loni cenu vody zvyšovali, sáhlo se po horní hranici s tím, že letos nebudeme zdražovat. Téma je ale znovu na programu dne,“ informoval místostarosta Horažďovic Ladislav Lenský. Konečné slovo bude mít nejspíše červnové zastupitelstvo města.