„Ve středu začali policisté Územního odboru Klatovy prověřovat oznámení Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Klatovy o zjištění nadlimitního množství metanolu v jednom ze vzorků alkoholu, který přinesl občan k informativnímu testování. Láhev vodky bez kolku dostal před pěti lety od syna, který ji přivezl zřejmě z jiného kraje, a od té doby ji měl otec uloženou ve spíži," informovala krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Doplnila, že kriminalisté ihned začali pátrat po původu alkoholu. Zajištěnou láhev s alkoholem zároveň odeslali ke znaleckému zkoumání, aby zjistili, jak je vysoký obsah metanolu a zda je alkohol životu nebezpečný.

Na Klatovsku nejde v posledních dnech o první poplach kvůli metyalkoholu. V obchodě v Janovicích nad Úhlavou zabavili nedávno celníci desítky lahví, u nichž je podezření, že by mohly také obsahovat smrtící metylalkohol. Podle informací Deníku na nich byly etikety firmy AB Styl a likérky Drak, jež jsou s metanolovou aférou často spojovány. Navíc minimálně část lahví byla bez kolků. Výsledky rozborů dosud nejsou známy.

„Přestože na území Plzeňského kraje nebylo dosud zjištěno žádné poškození zdraví v souvislosti s požitím závadového alkoholu, důrazně varujeme všechny občany, aby nepožívali žádný alkohol nabízený soukromými osobami v neoznačených nebo nekolkovaných lahvích mimo distribuční síť, nebo alkohol, jehož původ bezpečně neznají a jehož pořizovací cena je neúměrně nízká oproti běžným nákupním cenám v obchodních sítích," varovala Korandová a upozornila, že na tomto případu je vidět, že i několik let starý alkohol bez kolku a dalších řádných označení by mohl být pro zdraví a život nebezpečný. Proto toto varování platí nejen aktuálně pro tuto dobu ale i do budoucna. „Jistě se naleznou tací, kteří nelegálně vyrobený alkohol uschovají a po delší době, kdy aféra odezní, se jej pokusí dále distribuovat. Pro takovýto případ upozorňujeme občany, že není trestné pouze úmyslné ohrožení zdraví závadnými potravinami nebo jinými předměty, ale trestně stíhán může být i ten, kdo se takového jednání dopustí z nedbalosti, kdy v případě, že pachatel svým činem způsobí těžkou újmu na zdraví, může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, v případě smrti až na pět let," uzavřela Korandová.