Ten, kdo vymyslel schody u jezu pod hradem, určitě na vodu nejezdil. To si myslí vodák Tonda ze Sušice. „Schodiště jsou strmá a ve špatné vzdálenosti od sebe. Neodpovídají délce lodi. Hrozně se nadřeme, ať přenášíme loď nebo raft,“ dodal. Stejný názor má většina vodáků projíždějících Strakonicemi.

Že je jez velký problém, si je vědom i místostarosta Pavel Pavel. „S loděmi je nutné překonat čtyřmetrový výškový rozdíl. Dosud nebyl způsob, jak situaci řešit,“ dodal. Sklápěcí mechanizmus jezu i velké kotevní bloky po stranách nedovolují zásadní úpravy.

Reálně zatím vypadá nápad na jakousi šupnu na pravém břehu podél jednoho z bloků. Po ní by vodáci lodě spouštěli a lanem přidržovali z vedlejších lávek a schodiště. Konstrukce by u jezu byla jen v sezoně. Demontovat by ji bylo nutné i při záplavách. Umístění je vhodné i kvůli plánovanému přístavišti v místech, kde je švédská branka do hradu. To už je ale jiný projekt.

Vše je ale úplně na začátku a jednání v rámci Otavské plavby, v níž jsou sdružena města Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek, teprve začnou.