Průběh letošního letního počasí by naznačoval, že turistů, kteří chtěli splouvat Teplou Vltavu, nebude moc. Opak je pravdou, letošní vodácká sezona byla oproti loňskému roku lepší.

„Celkem 4900 lodí proplulo úsekem Soumarský most – most u Pěkné ve sledovaném období od 15. 5. do 21. 10. 2010. Posádka kanoe je dvoučlenná – to znamená, že 10 000 osob vidělo břehy tohoto krásného úseku řeky z lodi,“ informovala Jana Zvettlerová ze Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava.

V loňské sezoně se dle pravidel návštěvního řádu mohl tento úsek, který podléhá rezervačnímu systému, splouvat až do konce října. Letos tomu bylo jinak vzhledem k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který reagoval na žalobu Okrašlovacího spolku Zdíkovsko a splouvání zastavil. Správa NP a CHKO Šumava musí respektovat soudní verdikt a další osud splouvání v příštím roce bude závislý na závěrech EIA a Evropské komise. „Posouzení EIA již bylo zahájeno a ukončeno by mohlo být ke konci roku,“ řekl odstupující ředitel Správy NP a CHKO Šumava František Krejčí.

Denní počty lodí, které pluly úsekem Soumarský most – most u Pěkné, byly nejvyšší na začátku letních měsíců - v červnu téměř 120, v červenci 98 a ke konci srpna zaznamenalo registrační a informační místo u Soumarského mostu přes 100 lodí.

„Registrační systém zaznamenal 2212 registrací, z toho v 1134 případech byl uhrazen registrační poplatek. Z celkové sumy 778 tisíc Kč, která byla vybrána za registraci, se 447 tisíc Kč vracelo z důvodu zrušení registrace - 34 odhlášených registrací ze strany objednavatele a 626 vrácených registračních poplatků z naší strany (vyšší hladina vody). Finance, které Správa NP a CHKO Šumava vybrala na registracích, byly a budou použity na propagační materiály a obměnu infopanelů a laviček, které jsou v oblasti Teplé Vltavy,“ doplnila Zvettlerová.