Letošní červenec byl příhodný, neboť uplynulo přesně sto let od jeho narození. Iniciativa vyšla od občanského spolku Přátelé české historie, který již více než deset let obohacuje Klatovy a okolí o různé drobné pamětihodnosti a vyvíjí osvětovou činnost pro veřejnost.

Hodinová slavnost byla vyplněna nejen projevy, ale i hudebním a divadelním vystoupením. To bylo v režii Vlastimila Trojana, Růženy Bauerové a završeno vynikajícím výkonem Michala Polcara z Plzně. Křížovickými hostiteli byli Václav Brand za příbuzenstvo, Vlastimil Sacher za hasiče a Alena Žižková za osadní výbor.

Vše se uskutečnilo v uvolněné a srdečné atmosféře a skoro stovka přítomných si to velmi užívala. Po skončení slavnostní části se většina návštěvníků přesunula do nedaleké Číhaně, kde bylo v místní restauraci připraveno občerstvení. K dobré náladě přispěli manželé Miroslav a Jarmila Špedlovi, kteří zpívali a hráli na harmoniku a kytaru.

Ivan Rubáš