„Mám velkou radost, že se nám tuto moderní technologii skutečně podařilo prosadit do reálného světa našich nemocnic v poměrně krátkém čase. Poprvé jsme se s možností využití virtuální reality, jakožto dostupného a především certifikovaného zdravotnického prostředku s výbornými výsledky, dozvěděli při březnové prezentaci. Slovo dalo slovo a dnes máme první nástroje v několika našich nemocnicích a i nadále budeme tuto pomůcku rozšiřovat do dalších zařízení. Posouváme tím hranice světa rehabilitace. Jsem rád, že jsme první, kdo otevřel dveře této cestě,“ uvedl předseda výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Milan Chaloupka.

Virtuální realita díky nepřetržité vizuální i auditivní zpětné vazbě motivuje pacienta k navýšení intenzity cvičení i kvality provedení. Ve zdravotnictví pomáhá především při rehabilitaci. „Rehabilitace ve virtuální realitě jsou nejčastěji implementovány na rehabilitační oddělení či při následné rehabilitaci pro ambulantní i pro lůžkové pacienty. Ale je možné se pohybovat i na dalších odděleních, jako je neurologie, onkologie, LDN, psychiatrie či ORL. Uplatňujeme nejnovější technologie tam, kde jsou opravdu užitečné. Nechceme při rehabilitaci nahrazovat lidský kontakt, ale využít přidanou hodnotu - poskytnout vizuálně-prostorovou stimulaci v kvalitě a frekvenci, kterých bychom jinak nedosáhli. Tím pacienty k pohybu více motivujeme,“ přiblížil náměstek pro oblast zdravotnictví Plzeňského kraje Pavel Hais.

Rehabilitace je vhodná pro širokou škálu pacientů. „Jde o klasické ortopedické diagnózy, kde řešíme pacienty po úrazech a operacích horních končetin. Dále o neurologické pacienty po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou nebo s neurodegenerativními poruchami, jako je např. Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Aktivizace a pain management ve virtuální realitě jsou vhodné zejména pro onkologické pacienty, kteří potřebují ulevit od bolesti a zvýšit fyzickou sílu. Také pro pacienty na LDN, oddělení geriatrie a následné péče, kteří potřebují nové stimuly a trénink kognitivních funkcí,“ sdělil Konstantin Novikov z VR Medical, když upřesnil samotnou funkci: „Rehabilitace ve virtuální realitě pomáhá obnovit motorické funkce s prvky motorického učení a umožňuje transfer získaných dovedností do běžného života. Po úrazu, operaci nebo onemocnění cílíme na obnovu rozsahu pohybu v kloubech, svalové síly a celkové kondice. Nezapomínáme ani na trénink rovnováhy nebo jemné motoriky.“

Aktuálně se po zdravotnických zařízeních v Plzeňském kraji bude do konce roku využívat kolem 30 sad. Pořízený hardware je majetkem nemocnice a je vybaven speciálním softwarem. Terapeuti mají k dispozici několik desítek aplikací, které se zaměřují na hrubou motoriku, jemnou motoriku, kondici, kognici, nácvik běžných denních činností či pain management. „Z těchto aplikací jsou tvořeny terapeutické plány, které mají jasně definované terapeutické cíle a pacienta vedou k jeho dosažení. Zároveň se v terapeutických plánech jednotlivé aplikace střídají tak, aby byl obsah pro pacienty pestrý a pacienti byli neustále motivováni překonávat své limity,“ dodal Hais.

Virtuální realita je ale také skvělý pomocník pro vzdělávání. Umožňuje žákům a studentům prožít situace, které by ve skutečnosti byly nebezpečné, drahé nebo neproveditelné. Uživatele umí přenést do míst, na která by se sám dostat nedokázal. I proto je v plánu tuto moderní pomůcku využít i v sociálních službách, a to jak pro vzdělávání personálu sociální péče, tak i jako rehabilitační pomůcku pro klienty. „V rámci aktivizačních služeb je cílem dát seniorům nové podněty. Mnozí přitom mají motorická omezení. Díky virtuální realitě mohou navštívit, prohlédnout si a projít řadu různých míst, která jsou pro ně již nedostupná. Jeden z modulů bude zaměřen i na poruchy autistického spektra jako terapeutická pomůcka. Například pro přípravu klienta ke konkrétní situaci, kterou je třeba návštěva zubaře, a dále slouží jako rehabilitační pomůcka k prevenci záchvatů,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.