Jde o práce v rámci rekonstrukce Tyršovy ulice, která začala již v červenci. „V době od 13. do 23. srpna bude na okružní křižovatce odfrézována vozovka a provedeny výškové úpravy vstupů inženýrských sítí. Ve dnech od 21. do 23. srpna přijde na řadu pokládka asfaltu od kruhového objezdu po Podbranskou ulici. Navíc v době od 20. do 23. srpna bude na jeden den uzavřena křižovatka Tyršova, Vrbova, Podbranská rovněž z důvodu pokládky obrusné vrstvy asfaltu,“ informoval vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

V části komunikace od Podbranské ulice po Domažlickou bude asfalt položen od 26. do 28. srpna.

Objízdná trasa ve směru od Horažďovic vede ulicemi Národních Mučedníků, Šmilovského, Plánická, Jiráskova, Dobrovského, Plzeňská. Od Plzně či Domažlic pak ulicemi Domažlická, V Řekách, Vrbova či Dragounská.

Jelikož první den uzavírky někteří řidiči zákazové značky přehlíželi či ignorovali, docházelo mnohdy k situacím, kdy museli ze zákazů vycouvávat a brzdili tím tak tím další účastníky provozu. Větší komplikace působily couvající kamiony.