Modrou stuhu vyměnily letos Chanovice za žlutou a staly se Vesnicí Plzeňského kraje roku 2011. Letošního 17. ročníku soutěže se v kraji zúčastnilo dalších šestnáct obcí.

„Soutěž Vesnice roku je součástí programu obnovy venkova. Měla by ukazovat, co tento program vesnicím přináší, jak se vesnicím daří. Měla by podporovat vnímání jiných obcí, aby se do soutěže také přihlásily. Tato soutěž není o královně krásy, ale o lidském životě, o lidském bytí na vesnicích,“ komentoval hlavní principy soutěže předseda spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje Stanislav Rampas.

Vesnice roku by podle něj měla také přispět k zachování svébytnosti českých vesnic v kraji. „Měla by povzbudit obyvatele vesnic k aktivní účasti na rozvoji svého domova a obnově vesnic. Dalším z cílů soutěže je pak udržení vazby ke kořenům, k tomu, co je vesnicím vlastní. Velký dík samozřejmě patří komisi, která všechny obce objížděla a hodnotila,“ dodal Rampas.

Zlatou stuhu a finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun převzal od Plzeňského kraje chanovický starosta Petr Klásek společně se zástupci dalších obcí z Klatovska, které spadají pod Chanovice. „Ocenění patří hlavně lidem, kteří v našich vesničkách a obcích dlouhodobě něco budují. Je to také návaznost na naše předky, protože venkov se v druhé polovině 20. století poměrně hodně vysídlil a lidé, kteří zde zůstali, dávají najevo, že jsou činorodí, že si umějí s hodně věcmi poradit a že umějí leccos zorganizovat. Proto je to hlavně ocenění lidí, kteří zde žijí desítky let nebo celý svůj život,“ sdělil Deníku starosta vítězné obce.

Při této slavnosti byly rozděleny i další ceny. Cenu hejtmana Plzeňského kraje a 40 tisíc korun získala obec Díly, Cenu Rady Plzeňského kraje a 30 tisíc korun obec Hněvnice. Modrou stuhu a 20 tisíc korun za společenský život obdržely Němčovice, bílou stuhu a 20 tisíc za činnost mládeže si odvezly Kasejovice, ze zelené stuhy a 20 tisíc za péči o zeleň a životní prostředí se může těšit městys Dešenice a oranžovou stuhu a 20 tisíc za spolupráci obce a zemědělského subjektu získal pro letošní rok Kostelec.

Diplom za účast v soutěži si vysloužily obce Žihle, Vstiš, Tymákov, Soběkury, Horní Lukavice, Hamry a Broumov. Diplom za rozvíjení lidových tradic a diplom za vzorné vedení obecní kroniky získala obec Luženičky, diplom za vzorné vedení obecní knihovny obec Břasy.

Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova dostala obec Kostelec za opravu kaple sv. Vojtěcha a sv. Václava v Ostrově u Stříbra a obec Němčovice za stavbu multifunkčního domu s klubovnou.

Cenu naděje pro živý venkov převzali zástupci Vejvanova.

Daniela Loudová