O obchvatech Klatov by se s nadsázkou a použitím starého vtipu dalo říci, že jsou jako Yetti nebo chytrá blondýnka – všichni o nich roky mluví, ale nikdo je ještě neviděl. To by se ale podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra mělo brzy změnit.

Jak to teď aktuálně s obchvaty Klatov vypadá?

Každý, kdo zná dopravu ve městě, ví, že obchvaty jsou zcela zásadní věcí pro zlepšení situace v Klatovech. Průjezd 22 tisíc automobilů denně po Plzeňské ulici o tom svědčí nejlépe, navíc v průběhu dalších dvou tří let by měl narůst o další tři až pět tisíc. Mimořádně příjemnou zprávou proto je, že se podařilo Plzeňskému kraji v zastoupení Správy a údržby silnic získat dotaci z evropských fondů ve výši 238 milionů korun na dostavbu silnice od průmyslové zóny pod Borem na výpadovku na Domažlice přes Tajanov a Kal. Je to komunikace, kterou pracovně nazýváme severozápadním obchvatem a jejíž část od průmyslové zóny k čistírně odpadních vod již byla dokončena. Tento obchvat by měl odvést přes dva tisíce aut denně, z toho více než pět set je nákladních, což je významné.

Kdy bude severozápadní obchvat dokončen?

S realizací by se mělo začít na jaře 2010 a dokončen by měl být za rok, tedy do léta 2011 by se tam mělo jezdit. V této souvislosti musím zmínit obrovský kus práce pracovníků odboru rozvoje města, kteří dovedli do zdárného konce majetkoprávní vypořádání pozemků pod obchvatem. Jsem rád, že majitelé pozemků byli vstřícní a byli jsme schopní se domluvit. Říkám to i s jasným akcentem k východnímu obchvatu Klatov, který by měl být v režii státu a město Klatovy tam sehrává velmi aktivní úlohu zejména při jednání s majiteli pozemků.

U severozápadního obchvatu tedy nehrozí žádné komplikace kvůli nedohodě s majiteli pozemků?

Ne. Pozemky pod obchvatem byly kompletně vypořádány. S lidmi jsme nalezli společnou řeč a dohodli jsme se i na ceně, kterou kraj stanovil za výkup – 270 korun za metr čtvereční. Nikdo se nesnažil město a potažmo investora šponovat do nesmyslných výšin. Severozápadní obchvat měl být dokončen v roce 2013 a to, že se to podařilo dříve, považuji za opravdu výjimečné. Podařit se to mohlo jen díky již zmíněné dohodě.

U východního obchvatu, o němž se hovoří už dlouhé roky, se ale tak snadná dohoda čekat nedá…

Ano, s východním obchvatem je to horší. Tam se o různých trasách mluví možná již od 70. let minulého století. Měl jsem také velmi zkreslené představy, když jsem před třemi lety přišel na radnici, že se nám východní obchvat podaří dotlačit k úspěšnému konci velmi rychle. Záhy jsem zjistil, že jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dnes po investicích dvakrát 20 milionů korun do projektových dokumentací se dostáváme do konečné fáze dokumentace pro stavební povolení a cca 70, 75 procent pozemků pod obchvatem je vypořádaných. Musím říci, že je velmi nepříjemné, že se zde složitě dobíráme „zbytkových“ pozemků, a jsem přesvědčen, že zde budou majetkoprávní vypořádání podstatně složitější.

Mohou nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků dokonce znemožnit výstavbu obchvatu?

Je tu nově přijatý zákon, který by se měl týkat veřejně prospěšných staveb, a tou obchvat takto frekventované silnice rozhodně je. Silové řešení by se tedy našlo, ale mně je toto řešení nesmírně proti srsti a chci věřit, že i lidé, s nimiž se zatím stát nedokázal dohodnout, nakonec najdou s námi společný postup v celé věci.

Je ale pravda, že nesouhlas majitelů pozemků může realizaci neúměrně protahovat, protože takovýchto žádostí je velké množství. Každý odklad, který způsobíme nějakou obstrukcí, vyhovuje nejen státní kase, protože jde o investici v řádech miliard, ale i připraveným žadatelům, kteří mají vypořádány majetková náležitosti.

Už dříve se plánovaný obchvat setkal s negativními ohlasy ve Vrhavči či Malé Vísce. Setkáváte se i s protesty lidí v Klatovech ve směru na Činov, kde se poslední roky hodně staví?

Územní plán města jednoznačně v této lokalitě obchvat nakreslený měl. Hlasy z těchto lokalit se tedy sice občas ozývají, ale je třeba říci, že o obchvatu všichni věděli, a proto je těžko protestovat. Trasa je schválená a rozhodně ji nejde posunout.

Dokážete říci reálný termín, kdy by se východní obchvat mohl začít budovat a kdy by mohl být dokončen?

To je jako věštit z křišťálové koule. Nicméně na přelomu roku by měla být dokončena dokumentace pro stavební povolení. Pokud by se našly prostředky a podařilo se dokončit majetkoprávní vypořádání pod obchvatem, pak už je to „pouze“ otázka peněz a výběrového řízení. Tato stavba bude muset projít schválením státního rozpočtu a její realizace se potáhne dva až tři roky. Kdyby vše šlo optimálně, mohl by být dokončen v roce 2015. To je ale optimistický pohled.