„Věra Schaufeld, rozená Löwyová, se narodila v roce 1930 a prvních devět let svého života prožila v Klatovech. V červnu 1939 odjela vlakem organizovaným Nicholasem Wintonem do Anglie. Po skončení války zůstala v Anglii, kde ukončila školu a po vzniku státu Izrael v roce 1948 se tam odstěhovala. Několik let žila a pracovala v jednom kibucu. Zde se seznámila s Avramem svým budoucím manželem. Po nějaké době se spolu vrátili do Anglie, kde paní Věra pracovala mimo jiného jako učitelka angličtiny u dětí přistěhovalců, protože sama na sobě zakusila, jaké to je být přistěhovalcem v cizí zemi bez znalosti jazyka,“ uvedl Milan Strnad z Klatov.

Rodiči Schaufeld byli JUDr. Evžen Löwy, který byl advokát a dlouholetý předseda klatovské Židovské náboženské obce a MUDr. Elsa Löwyová, rozená Leseritz, v Klatovech pracovala jako odborná lékařka pro děti.

Oba rodiče se v roce 1939 odstěhovali z Klatov do Poděbrad. Do Terezína byli deportováni z Kolína 9. 6. 1942 transportem AAc, dne 12. 6. 1942 z Terezína do koncentračního tábora Trawniki transportem AAk. Oba byli zavražděni. Z rodiny Schaufeld ani z ostatních příbuzných nikdo nepřežil.