„Žehnání věnců se účastní obvykle i předsedkyně německého podpůrného mouřeneckého spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen paní Margrit Kaiser. Má vždy obrovskou radost, že může mít doma požehnaný věnec z milovaného Mouřence. Chtěli jsme i v této divné době tradici zachovat, a proto jsem jí na hraniční čáře v Alžbětíně předal požehnaný věnec. Je to důkaz našeho česko-německého přátelství. Jsme jeden tým,“ konstatoval předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota.

Vstřícný krok potěšil i Margrit Kaiser: „Díky za tento krásný důkaz našeho mouřeneckého přátelství. Kéž už se zase brzy můžeme bez jakýchkoli omezení potkat všichni na Mouřenci.“