Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Co se vám v poslední době v Hrádku podařilo?

Dělali jsme hodně kolem škol. V celém areálu mateřské školy se dělalo zateplení střech a sanace krovů, rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře i v přízemí. Vloni jsme opravili sociální zázemí pro zaměstnance. Ve škole jsme provedli rekonstrukci celého přízemí, kde byly problémy s vlhkostí. V minulém roce zahájili rekonstrukci školy s přístavbou tělocvičny. To je největší, co nás čeká i letos.

Co je pro nás velmi důležité, se nám podařilo před dvěma lety, kdy jsme posílili vodní zdroje. Šlo o období, kdy se obce potýkaly s nedostatkem vody. Postavili jsme pro Hrádek nový vodojem, který má dvojnásobnou kapacitu, moderní technologii. Dá se tak říci, že pro Hrádek máme dostatek kvalitní vody. Chceme s tím pokračovat v dalších obcích.

Vloni jsme v rámci hospodaření s vodou udělali v Čejkovech obnovu vodní nádrže Žebráček v lese. Byl obnoven středně velký rybník sloužící na zadržování vody v krajině.

Z drobnějších věcí šlo o opravy komunikací, či střechy hasičské zbrojnice v Hrádku. Vyznačili jsme novou vycházkovou trasu z Tedražic do Čejkov. Zahájili jsme poměrně významnou akci, což je oprava automobilové cisterny pro zásahovou jednotku v Hrádku. Jelikož se snažíme si hodně věcí dělat svépomocí, tak se vybavujeme i technikou, kdy jsme zakoupili traktor a mulčovací rameno.

Rybník v Hrádku u Sušice.
Hrádek: Stát se o rybník nestaral, obec ho chce zachránit. Bahno je až u hladiny

Co plánujete výhledově?

Nejdůležitější je nyní zmiňovaná přestavba školy, kdy se přistavuje tělocvična a dělá rekonstrukce kotelny a úprava vstupu, na což se nám podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje a ministerstva pro místní rozvoj. Jde o akci za zhruba dvacet milionů korun. Na to bychom pak rádi navázali vybudováním víceúčelového hřiště. Chceme opravit i chodníky u mateřské školy, které jsou v nevyhovujícím stavu. Potřebujeme dokončit výstavbu chodníků v obci, protože jsme museli čekat několik let, než nám stát odprodá pozemek. Připravujeme výstavbu chodníků v Tedražicích, doděláváme změnu územního plánu. Chceme začít s přípravou další rozvojové zóny pro výstavbu rodinných domků, máme vytipované dvě lokality v Hrádku. Připravujeme rekonstrukci vodojemu v Tedražicích. Plány máme také s rybníkem v Hrádku. Rádi bychom pokračovali ve vyznačování turistických tras, připravujeme projekt cyklotrasy do Sušice.

Je v současné době něco, co vás trápí?

Problémy jsou nyní v tom, že máme plány, připravujeme projekty, ale nikdo neví, jak na tom budeme finančně. Je doba pandemie. Nyní s hodně mluví o dopadech zdravotních a je jasné, že v dalších letech budou významné dopady ekonomické a nikdo neví, jak to bude s daněmi, které dostáváme jako obce přerozdělené od státu. Akce tedy chystáme, máme v rozpočtu, ale dělají se podle toho, zda se na ně podaří získat dotace a jak se vyvíjí finanční situace.