Předmětem návrhů byly infobox, okrouhlice u letního kina, okolí kaple „Chaloupka", pěší podchod pod Plzeňskou ulicí, Tylovo nábřeží, Křesťanský vrch Křížová cesta se zakončením, odpočinková místa, Vodojem, přístav s půjčovnou loděk a přístřešek pro pétanque. Celkem se sešlo 36 návrhů, ze kterých jich deset vybereme a postupně zveřejníme.

V dnešním díle přinášíme návrhy ateliéru Aulík Fišer architekti s. r. o. Jde o návrhy týkající se Tylova nábřeží, půjčovny loděk v Mercandinových sadech a odpočinkových míst.

Na kávu na nábřeží

Současná podoba Tylova nábřeží je podle architektů typickou ukázkou městského prostoru zcela ovládnutého dopravou. „Nejde tam o intenzitu provozu dopravy, ale o hloupé provozní řešení. Jde o místo, kam nemám proč jít a které je nepříjemné, a několik hezkých laviček a nových stromů to nezlepší.

Pokud umístíme dopravu pouze na obvod trojúhelníku, kterým prostor dnes je, vytvoříme jistou formu kruhového objezdu. Parkování by bylo po jeho vnitřním obvodu a plocha ve středu trojúhelníku by tak byla dostatečně velká pro jakoukoliv činnost," vysvětlil architekt Jakub Fišer.

Snadná dostupnost z centra i okolí města s možností dobře zaparkovat, blízkost obchodní zóny a zastávky hromadné dopravy vedla architekty k myšlence navrhnout tam novou městskou tržnici s doprovodnými aktivitami. Její rámec vymezuje lehká prostorově tvarovaná navržená pergola, zastřešující také malou obchodní jednotku, například kavárnu. Objekt je doplněn parkovou úpravou, umožňující i případné další aktivity tak, aby využití místa nebylo vázáno pouze na sezonní provoz trhu.

Aktivity v parku

Dalším návrhem, kterým se ateliér zabýval, jsou odpočinková místa. „Nabízíme způsob, jak vrátit historickému parku skutečný život. Pokud do něj vložíme nabídku aktivit, která odpovídá soudobému způsobu života obyvatel města, stane se park místem nejen pro vycházky, ale také centrem kulturního, společenského a sportovního dění pod širým nebem. Domníváme se, že proměny lze docílit poměrně snadno s minimálními investičními náklady, najednou, či po etapách. To by mohla být první etapa celkové koncepce naučných stezek, míst pro odpočinek a zábavu v Klatovech," uvedl Jan Aulík.

V parku by tak mohly například vzniknout dětské hřiště, plácek na fotbal, frisbee a podobně, síť na volejbal, badminton, lezecká stěna, cvičiště pro psy, lana mezi stromy a další možnosti aktivit. Nechyběla by tam současná kolonáda s posezením.

S tímto návrhem by se také dal spojit další,  a tím je půjčovna loděk v Mercandinových sadech. Ta by podle úprav mohla sloužit jako molo, plovoucí ponton s konstrukcí pro uložení pramic mimo sezonu.

Návrhy všech architektů můžete vidět v bývalé jezuitské koleji, kde jsou vystaveny.