„V současné době máme 81 členů a tři soutěžní družstva. Jedno družstvo mužů, družstvo žen II. kategorie a družstvo žen v kategorii I. Všechna družstva se účastní okrskových soutěží, okresních vyřazovacích kol a okresních soutěží. Občas zabrousíme i do Pošumavské hasičské ligy. Jak už to tak bývá, někdy s lepšími, jindy s horšími výsledky,“ uvedla jednatelka SDH Šárka Štěrbová a dodala: „Díky obětavosti některých členů jsou stále provozu a hlavně zásahuschopné téměř 30leté požární vozidlo AVIA a stříkačka, kterou vlastníme dokonce od roku 1970.“

Sbor úzce spolupracuje s obecním úřadem nejen při pořádání kulturních a společenských akcí. Jako jediná organizace v obci velkou měrou pomáhá při zajišťování údržby veřejných prostranství a zelených ploch. Svoje zástupce má i v zastupitelstvu obce. „Letošní rok je pro nás rokem výročním. 28. května se od 12 hodin budou konat oslavy 120. výročí založení SDH v naší obci. Udělejte si tedy čas a přijeďte nás podpořit. Po úvodních ceremoniích, žehnání praporu a pochodu na hřiště, předvedou požární útok děti z SDH Kydliny, potom zaútočí děti z Defurových Lažan a Slatiny, lahůdkou jistě bude požární útok historickou parní stříkačkou, historickými ručními i motorovými stříkačkami. Těšit se můžeme na výstavu historické i moderní techniky, oku zalahodí blatenské mažoretky, o hudební doprovod se postará Solovačka, nezbytné občerstvení bude zajištěno,“ zve všechny Štěrbová.