Celkové příjmy v tomto roce jsou v Sušici plánovány ve výši 433,770 milionů Kč a výdaje 536,324 milionů Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 102,554 milionů Kč, který bude financován z úspor minulých let a účelových fondů města. Na velké opravy a investice bylo vyčleněno 151,2 milionů Kč. Rozpočet zasahuje do všech sfér činnosti města.

„V rozpočtu a rozpočtovém výhledu počítáme se zahájením výstavby nové sportovní haly. V letošním roce by se měly dělat přípravné práce. V areálu vznikne také gabionová stěna, což je součástí projektu, která oddělí sportoviště od obytné zóny. Na jaře bychom měli vědět, zda jsme uspěli s dotací ze Státního fondu životního prostředí. Výhledově počítáme, že by mohla být hala hotová do konce roku 2025,“ řekl starosta Petr Mottl.

V letošním roce bude vypsána nová soutěž na zhotovitele. A i když se výstavba stále prodlužuje, nemusela by se více prodražit. „Nechci úplně věštit, ale myslím si, že podmínky, které jsou na trhu a zejména ve stavebnictví, mohou vést k tomu, že ceny, které skokově kvůli inflaci, válce, krizi vyskočily nahoru, by nyní zase mohly klesat. Už máme signály, že u věcí, které jsme soutěžili v loňském roce, jsou ceny o 10% nižší než jsme předpokládali. Uvidíme. Konečnou cenu budeme znát ve chvíli, kdy bude dokončena soutěž, ale jsem optimista,“ okomentoval starosta.

I nadále město počítá s podporou nemocnice, pro kterou bylo v rozpočtu schváleno 30 milionů korun.

Mezi důležité investice je zahrnuta rekonstrukce veřejného osvětlení, což povede k výrazným úsporám elektrické energie. Letos je naplánována třetí etapa a příští rok celý projekt završí čtvrtá. Poměrně velká investice půjde do Domova pro seniory, kde v rámci požárně bezpečnostního řešení proběhnou stavební úpravy, například rekonstrukce kotelny a nové výtahy. Také v úpravně vody se dělá příprava na přístavbu a doplnění technologie - sytič vápenné vody, uhlíkové filtry, UV zářič. V čistírně odpadních vod bude vyměněn zastaralý kalolis. Zanedlouho bude zprovozněn po rekonstrukci Tradiční kloub a na sokolovně se opraví fasáda a vymění okna.

Připravuje se rekonstrukce bytového domu v Dlouhoveské ulici, tzv. Salon. „Bydleli tam nepřizpůsobiví občané. Máme připravenou celkovou rekonstrukci, začneme dělat projektovou dokumentaci a rádi bychom ho využili pro částečně bezbariérové bydlení a pro mladé rodiny. Zateplením a výměnou oken a vchodových dveří na Kaštanové č. p.1180 bude dokončen dlouhodobý projekt zateplování našich bytových domů. Letos plánujeme zrekonstruovat také část bývalého armádního objektu vedle úřadu práce, kde by měly vzniknout malometrážní byty pro krizové bydlení,“ uzavřel výčet největších investic Mottl.