Nádraží ve Velkých Hydčicích pochází z roku 1888 a původně mělo typický vzhled nádraží Českomoravské transverzální dráhy, jaký se dochoval u většiny nádraží na trati z Klatov do Horažďovic předměstí. Přišlo o něj při přestavbě v sedmdesátých letech minulého století, po které se významnější opravy dočkalo až letos. Cílem celkové rekonstrukce bylo kromě modernizaci i aspoň částečné navrácení historizujícího vzhledu. „Budova má novou střechu, novou fasádu, součástí prací byla i rekonstrukce čekárny a toalet nebo zázemí pro personál stanice,“ vyjmenoval ředitel plzeňského oblastního ředitelství SŽDC Pavel Surý. Nádraží dostalo rovněž nová okna a dveře, nový plynový kotel, nová osvětlovací tělesa, staniční hodiny i reproduktory staničního rozhlasu.

Nádraží ve Velkých Hydčicích je pro místní obyvatele důležité. „Železnice je stále jednou z hlavních součástí základní dopravní obslužnosti. Lidé jezdí vlakem stále, nádraží využívají i obyvatelé okolních vesnic. Opravu samozřejmě vítám a doufám, že v takto pěkném stavu nám nádraží vydrží co možná nejdéle,“ řekl Deníku starosta Velkých Hydčic Jaroslav Portášik.

Velké Hydčice nejsou jediným opraveným nádražím. Opravena už jsou mimo jiné nádraží v Hrádku u Sušice nebo Železné Rudě-Alžbětíně, příští rok čekají opravy nádraží v Horažďovicích a začnou i práce na nádražní budově v Sušici, kde SŽDC počítá s dokončením opravy v roce 2020.

Miroslava Marková s pacientkou v sušické nemocnici..
Nezištně pomáhají pacientům krátit čas