Seriálu U vás na návštěvě dnes pokračuje ve Velkých Hydčicích na Horažďovicku. O plánech obce jsme si povídali se starostou Jaroslavem Portášikem.

Které investice máte ve Velkých Hydčicích za poslední léta dokončeny?

Máme za sebou několik velkých investičních akcí. V roce 2007 se dokončila výstavba nového přemostění řeky Otavy. To původní nám sebrala velká voda. Teď zde máme most pro pěší a cyklisty, který splňuje všechny předpisy a normy. Na tento most bude jednou navazovat i cyklostezka, jejíž výstavba se v poslední době trochu pozastavila. Přesto jsou na most udělány veškeré nájezdy a cyklisté ho využívají i bez cyklostezky. Tento most, který spojuje Velké a Malé Hydčice, stál tehdy 3,6 milionu korun.

V roce 2008 byla postavena nová hasičská zbrojnice na původních základech. Byla rozšířena a zvýšena o jedno patro. Na to, že zde máme jednotku zařazenou do JPO 5 , máme hasičskou zbrojnici velmi slušně vybavenou.

Další akcí byla rekonstrukce místních komunikací v naší obci. Pustili jsme se do nových asfaltových povrchů ve více než jedné třetině obce. Na tuto akci se využila devadesátiprocentní dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Opravy se prováděly i na hradě Prácheň, který je v majetku naší obce. Opravy by zasloužil i kostel, který stojí nedaleko hradiště, ale ten je majetkem církve.

Co vás ve Velkých Hydčicích nejvíce trápí?

Máme hned několik starostí. Jednou z nich je těžká kamionová doprava, která projíždí našimi uličkami do podniku HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a.s. Máme sice zpracovanou studii na obchvat obce, ale je to jen studie a na to, abychom obchvat mohli realizovat za současného stavu, nemáme potřebné finanční prostředky. Na samotný obchvat obce potřebujeme totiž 25 milionů korun.

Další starostí jsou časté povodně, které naši obec ohrožují. Ležíme totiž v záplavové oblasti. Máme tu problémy jak při deštích, tak v zimě při tání sněhu a ledu. Máme připravený projekt protipovodňových opatření. Již v příštím roce by se měla zahájit první část, a to odbagrování části pravého koryta řeky Otavy pod obcí. Na tomto projektu budeme spolupracovat s Povodím Vltavy. Pak máme připravený projekt za 1,2 milionu korun. Půjde o výstavbu nového veřejného rozhlasu, který bude napojen na záchranný integrovaný systém s varováním před velkou vodou. Do konce října budeme vědět, zda jsme s žádostí o dotaci na tento varovný systém uspěli, či nikoliv.

Jak to ve vaší obci vypadá s místními spolky?

Máme zde sbor dobrovolných hasičů, sportovce, myslivce a sbor pro občanské záležitosti. Se všemi složkami spolupracujeme velmi aktivně a snažíme se jejich činnost podporovat. Máme připravený například projekt na rekonstrukci fotbalových kabin na hřišti. Do 7. listopadu se mohou podat žádosti o dotace, a tak děláme vše pro to, abychom tento termín stihli. Kabiny jsou ze 70. let dvacátého století a již potřebují modernizaci. Občas se přes ně přežene velká voda, a to vše se na jejich stavu odráží. Sportovci potřebují šatny a důstojné zázemí pro jejich činnost a aktivity. Máme v obci i vodácké tábořiště, které provozuje sbor dobrovolných hasičů. Naše tábořiště bývá v letních měsících a v době vodácké sezony hodně vyhledávaným místem. Bylo tam zřízeno i občerstvení s venkovním posezením.

V oblasti kultury a sportu aktivně spolupracujeme i s naším družebním městem Regen v Německu.

Naše obec je také členem Spolku obcí Prácheňska. I tam jsme aktivními členy.