Obec měla vodoprávním úřadem povoleno čerpat z vrtané studny maximálně deset tisíc m3 za rok. S celkem 11 717 m3 odebrané podzemní vody však byla o více než 17 procent nad schváleným limitem. „Povolením limity chrání zdroje vody před jejich přečerpáním a je potřeba je dodržovat. To je zvláště v posledních letech, kdy nás na řadě míst v republice trápí hydrologické sucho, velmi důležité. Nedovolený odběr podzemních vod směřuje proti samotnému účelu vodního zákona, kterým je ochrana podzemních vod a hospodárné využívaní vodních zdrojů,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Petra Horčicová.

Dodala, že obec vysvětlovala nadměrný odběr vody i havarijním únikem podzemních vod z vodovodního řadu. „ČIŽP by k této události přihlédla, ale obec pro svá tvrzení nepředložila žádné důkazy, proto jsme museli vydat pokutu. Sankce je vyměřena výpočtem podle zákona – 70 Kč za každý m3 vody odebrané nad rámec povolení,“ uvedla Horčicová.

Obec se proti pokutě neodvolala, sankce je pravomocná.

Ilustrační foto.
Během policejní akce nadýchala nezletilá dívka