Podobně jako téměř všechny obce se Velhartice potýkají s malým počtem školních dětí. Problém se podařilo vyřešit dohodou se školou v Hlavňovicích. Unikátní spolupráce, kdy děti do prvních tří ročníků jezdí z Velhartic do Hlavňovic a od čtvrté třídy naopak, funguje už třetím rokem škola ve Velharticích. Pro školy se tak snížením počtu tříd snížil i limit počtu žáků. Základní škola ve Velharticích má dnes 71 žáků.

„Součástí školy je středisko volného času, v němž mohou žáci navštěvovat řadu zájmových kroužků. Nabízíme keramiku, tenis, aerobik, nechybí ani hudební kroužky, výtvarné kroužky,“ popsala mimoškolní možnosti dětí ředitelka školy Zdeňka Knězová.

Škola pořádá také celou řadu kulturních, zábavných i sportovních akcí. „Pravidelné akce jsou vždy vázány k významným datům. Například nedávno jsme přichystali vánoční koncert, ke konci roku připravujeme samozřejmě vánoční besídky, další akce pořádáme ke Dni matek, v období velikonočních svátků, nechybí ani akce u příležitosti konce školního roku,“ vyjmenovala Knězová. „Velkou akcí, kterou pořádáme na podzim, je také bramboriáda, která navazuje na tradici petrovické bramboriády,“ doplnila ředitelka.

Součástí školy je i mateřská škola, kterou navštěvuje 28 dětí. „Kromě celoškolních akcí připravuje školka kulturní program pro vítání občánků a pro setkání seniorů.

Současná školní budova oslavila v roce 2007 sedmdesáté výročí. Škola byla slavnostně otevřena 31. října 1937, součástí slavnosti bylo tenkrát i vysvěcení.