Pane starosto, co se vám v loňském roce nejvíce povedlo?

Jsou věci, které jsou investičně velké, a potom jsou takové, které jsou z pohledu financí maličkostmi, a udělají mnohdy daleko větší radost. Když vezmeme v potaz ty větší investice, tak jedna z největších byla do cyklostezky a přístupové komunikace mezi Slavošovicemi a Bolešinami. Cyklostezka byla financována z dotace z programu ROP Jihozápad a přístupová komunikace z dotace od Plzeňského kraje a ministerstva pro místní rozvoj. Mám z toho příjemný pocit. Když všechno dobře dopadne, bude se v budoucnu v cyklostezce pokračovat až směrem na Pečetín. Podařilo se nám také připravit pět nových stavebních parcel. Z toho mám opravdu radost, znamená to, že přibude pět nemovitostí a noví obyvatelé.

Znamená to, že chcete, aby lidí v Bolešinech přibývalo?

Jistě. To jsou ty investičně drobné radosti. Noví lidé s sebou nesou potřebu nových služeb, ale i navýšení daňových příjmů do rozpočtu obce. A samozřejmě žije škola, pohostinství nebo obchod.

Provoz školy není určitě levný, vyplatí se vám?

Není levný, ale je dobře, že škola a školka funguje. Je to srdce obce, bez školy by obec nežila.

Obec se zapojila do projektu 1000 stromů pro Plzeňský kraj. Co si od něj slibujete?

Vybrali jsme lokalitu od Bolešin ke kydlinskému rozcestí. Na místech, kde jsou staré nebo náletové porosty, vysadíme nové ovocné stromky – jabloně. A ty mohou dělat radost dlouho. Představte si, že za pár desítek let půjde kolem stromů pocestný, utrhne nebo sebere si jablko. To je další drobná radost.

Funguje v obci spolková činnost?

Ano, funguje. Máme zde sbory dobrovolných hasičů, sportovce, modeláře. Je tady aktivní kroužek keramiky a začíná se formovat divadelní spolek. Spolky se obec snaží podporovat. Jsou nedílnou součástí kulturního a společenského života. Je skvělé, že se lidé dokáží sejít, pobavit se nebo udělat kus práce. Je radost vidět, že je tu základna lidí, kteří mají zájem o veřejný život. Je dobře, že lidé spolu komunikují, že nesedí jen u počítače.

Co máte v plánu na letošní rok?

Plánů máme dost, ale je otázka, na co seženeme peníze a co se podaří zrealizovat. Jednou ze stěžejních akcí bude rekonstrukce místních komunikací. Chystáme se podat žádost o dotaci, pracujeme na tom, aby byl projekt včetně žádosti připraven k podání do konce měsíce února. Projektem je řešena nebezpečná křižovatka ke škole a dále komunikace kolem kulturního domu a bytovek, včetně řešení parkování. Právě ty jsou doslova v žalostném stavu. Pracujeme na projektu splaškové kanalizace, kde máme vypracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Další věc, která čeká na vyřešení, je rozšíření kapacity budovy školy a školky. Ve Slavošovicích bychom chtěli postavit přístřešek u hasičské zbrojnice. Rozšířit chceme veřejné osvětlení směrem ke mlýnu Podhora. Pochopitelně nás čeká nekonečný proces údržby místních komunikací. Před námi je také oslava. Odhalit bychom chtěli pamětní desku našemu významnému rodákovi páteru Josefu Peksovi. Bude to u příležitosti 490 let od první písemné zmínky o Bolešinách. Přesné datum akce je 24. května. Máme přislíbenu účast biskupa Františka Radkovského a také bývalého velvyslance v Austrálii, který dnes pracuje jako kancléř na Hradě, Hynka Kmoníčka. V naší obci v našem kulturním domě se uskuteční 10. května Vikariátní setkání klatovského okresu.

Jak komunikujete s občany?

Vydáváme čtyřikrát ročně zpravodaj. Ve všech obcích máme zavedený bezdrátový rozhlas. Od ledna jsme spustili nové webové stránky. Připravujeme platformu, pomocí které s námi budou moci lidé komunikovat na internetu. A samozřejmě každý může kdykoli přijít na úřad.

Zkuste si představit, že můžete investovat neomezené množství peněz. Co v obci vybudujete?

Komunikace a infrastrukturu. To je základ. Bylo by dobré, kdyby se nám povedlo sem přivést plyn. Popřípadě vybudovat centrální zdroj tepla a tím zamezit lokálnímu znečišťování ovzduší.

Reportáž z Bolešin najdete ve čtvrtečním tištěném vydání Klatovského deníku