Vědci požadují odvolání předsedy Rady NPŠ Jana Stráského a jasně naznačili, že jistý si svým postem nemůže být ani ředitel národního parku František Krejčí, pokud půjde na ruku obcím a nebude respektovat ekologické zákazy.

Členové vědecké sekce se obrátili počátkem března na ministra životního prostředí Jana Dusíka otevřeným dopisem, v němž jeho i další členy ministerstva informují o tom, že „považují současnou situaci, týkající se především (ale nejen) přijímání nového návštěvního řádu NP Šumava, za neúnosnou, ohrožující na jedné straně zájmy ochrany přírody, na straně druhé zájmy návštěvníků. Situace vznikla vinou některých členů regionální sekce, předsedy Rady NP J. Stráského a částečně asi i ředitele Správy NP“.

Signatáři dopisu vznesli hned několik požadavků, po Krejčím mimo jiné chtějí, aby kvůli řadě pochybení odvolal Stráského. Ředitel parku ale Deníku řekl, že nic takového udělat nehodlá.

„Předsedu si volí Rada NP sama. Pan doktor Stráský byl nominován do Rady za Jihočeský kraj. Tato nominace – členství zástupců krajů v Radě - je od 1. 12. 2009 již zákonná, proto jej odvolat nemohu,“ vysvětlil Krejčí, který si podle svých slov nemyslí, že dopis je odplatou vědců za to, že odvolal Křenovou. „Členové Rady mi nikdy přímo do personální práce nemluvili. V Radě došlo k určité organizační neshodě, která byla při minulém jednání Rady zažehnána,“ je přesvědčen Krejčí. Jenže jeden ze signatářů dopisu Jan Farkač pro Deník připustil, že padák pro radikální ekoložku svoji roli sehrál. „Není to to hlavní, ale souvislost to má,“ připustil Farkač, podle něhož ale může ředitel Krejčí k odchodu Stráského přispět. „Může požádat Krajský úřad, aby poslal jiného zástupce,“ vysvětlil Farkač.

Vztyčený prst

Vědci chtějí nejen hlavu Stráského, ale ukázali vztyčený prst i Krejčímu. „Členové vědecké sekce dosud podporovali činnost Správy NP, i když k ní v poslední době měli značné výhrady. Za současné situace, pokud se tato nezmění, by vedení NPŠ naši podporu ztratilo,“ píší vědci v dopise. Krejčí se ale toho, že by vědci usilovali o jeho hlavu, neobává. „Takto vůbec neuvažuji. Vím, že v odborné rovině má náš způsob řízení národního parku širokou podporu ve vědecké veřejnosti,“ reagoval Krejčí.

Ohrožené splouvání

Farkač v rozhovoru pro Deník zdůraznil, že vědci budou přes protesty starostů trvat na tom, aby se dodržovaly zákony, ať již jde o kůrovce či perlorodku, která výrazně komplikuje vodákům splouvání Teplé Vltavy. „To jsou věci, o kterých se nehlasuje. V tomto případě naturový posuzovatel vyřkne ortel a samozřejmě má pravdu,“ prohlásil Farkač a dodal, že vědecká sekce Rady NP bude usilovat o to, aby limity pro splouvání nebyly tak mírné, jak je prosadili nedávno starostové. Dokonce nevyloučil úplný zákaz splouvání v určitém úseku.